Α' τάξη - Τα ζευγαράκια των αριθμών 6-9 (προσθετική ανάλυση)

Α' τάξη - Τα ζευγαράκια των αριθμών 6-9 (προσθετική ανάλυση)
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια των αριθμών 6-9 (προσθετική ανάλυση)
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια των αριθμών 6-9 (προσθετική ανάλυση)
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια των αριθμών 6-9 (προσθετική ανάλυση)
Subjects
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
2.84 MB   |   29 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Ένα πακέτο με φύλλα εργασίας για την προσθετική ανάλυση των αριθμών από το 6 εως το 9, που διδάσκεται στο κεφάλαιο 21 του βιβλίου.
Προσπάθησα τα φύλλα εργασίας να είναι σύντομα, περιεκτικά και λειτουργικά, να απαιτούν την αυτενέργεια του κάθε μαθητή και παράλληλα να έχουν παιγνιώδη μορφή έτσι ώστε να υποστηρίξουν και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Το πακέτο περιλαμβάνει:

- 3 φύλλα εργασίας για κάθε αριθμό με σήμανση Α,Β,Γ
Τα φύλλα με τη σήμανση Α και Β μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ώστε τα παιδιά να παράγουν τα ίδια την γνώση.
Το φύλλο Γ είναι για εμπέδωση της προηγούμενη γνώσης αλλά παράλληλα λίγο πιο απαιτητικό γιατί περνάει στην έννοια του προσθετέου που λείπει.

- 2 φύλλα εργασίας για κάθε αριθμό με σύμανση 1,2
Τα φύλλα 1 και 2 είναι για επιπλέον εξάσκηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εργασία στο σπίτι. Για αυτό έχουν πιο παιγνιώδη μορφή.

-3 σελίδες με δείγματα απάντησης
- 1 σελίδα με οδηγίες

Τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν και στην ενισχυτική διδασκαλία

http://istories-taksis.blogspot.gr/2016/07/math-fact-prosthetiki-analisi-arithmon.html
Total Pages
29
Answer Key
Included with Rubric
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$2.00
Digital Download
List Price: $2.50
You Save: $0.50
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (60 Followers)
$2.00
Digital Download
List Price: $2.50
You Save: $0.50
ADD ONE TO CART
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια των αριθμών 6-9 (προσθετική ανάλυση)
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια των αριθμών 6-9 (προσθετική ανάλυση)
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια των αριθμών 6-9 (προσθετική ανάλυση)
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια των αριθμών 6-9 (προσθετική ανάλυση)
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up