Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)

Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)
Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)
Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)
Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)
Grade Levels
4th, 5th, 6th
Resource Types
Product Rating
4.0
File Type
Compressed Zip File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
How to unzip files.
3.59 MB   |   32 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Το πακέτο περιλαμβάνει 32 σχεδιαγράμματα που μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει στο μάθημα των Ελληνικών. Τα σχεδιαγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την επεξεργασία των κειμένων, για ενίσχυση των μαθητών στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων, συγγραφή επιχειρημάτων, στο σχεδιασμό της παραγράφου κ.α.
Total Pages
32
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
3.9
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
5 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$3.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (251 Followers)
$3.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)
Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)
Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)
Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up