ΘΕΜΑ ενός Κειμένου και η Διδασκαλία του (Με παρουσίαση PowerPoint)

Teach to heaven
1.7k Followers
Grade Levels
3rd - 10th
Formats Included
  • Zip
Pages
55 pages
$11.99
$11.99
Share this resource
Teach to heaven
1.7k Followers

Description

Το εν λόγω διδακτικό πακέτο αποσκοπεί στο να σας βοηθήσει να διδάξετε την έννοια του θέματος ενός κειμένου, στα πλαίσια της κατανόησης κειμένων. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στο γλωσσικό μάθημα, στο Δημοτικό Σχολείο (μάθημα Ελληνικών) Είναι κατάλληλο και για Ειδική Εκπαίδευση και Λογοθεραπεία, ιδιαίτερα για ηλικίες μέχρι 15 ετών.

Αυτό το πακέτο διδακτικού – υποστηρικτικού υλικού περιλαμβάνει:

·Εισαγωγικό κείμενο για τον/την εκπαιδευτικό, σχετικά με το θέμα ενός κειμένου και τη διδασκαλία του στην τάξη

·Ποιους διδακτικούς στόχους μπορείτε να πετύχετε, αξιοποιώντας το συγκεκριμένο διδακτικό πακέτο

·Μια διδακτική προσέγγιση σχετική με τη διδασκαλία του θέματος ενός κειμένου, η οποία παρουσιάζεται βήμα-βήμα

·Εισηγήσεις για το πώς μπορούμε να διδάξουμε γραμματικά φαινόμενα, την ώρα που διδάσκουμε το θέμα των κειμένων

·22 Ενδεικτικές δραστηριότητες εμπέδωσης

·4 Σχετικές έγχρωμες αφίσες σε μέγεθος Α4

·2 Ατομικές κάρτες σε μέγεθος Α6, η οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν ως ατομικά νοητικά στηρίγματα

·18 Φύλλα εργασίας

·Διαγράμματα, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό

·2 Κατάλογοι με παραδείγματα θεμάτων, για λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα

·Διάφορα κείμενα

·Παρουσίαση PowerPoint me 22 διαφάνειες, την οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε.

Total Pages
55 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up