2 σε 1: Όλα για μένα - Οι λέξεις μου

Rated 5 out of 5, based on 4 reviews
4 Ratings
Teach to heaven
1.8k Followers
Grade Levels
K - 3rd
Resource Type
Formats Included
  • PDF
Pages
15 pages
$3.99
$3.99
Share this resource
Report this resource to TPT
Teach to heaven
1.8k Followers

Description

Το παρόν διδακτικ'ο-υποστηρικτικό υλικό αποσκοπεί στο να στηρίξει κάθε προσπάθεια που κάνετε, για να βοηθήσετε τα παιδιά a) να εμπλακούν σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες γνωριμίας, με έμφαση τη φωνολογική επίγνωση και την πρώτη γραφή του ονόματός τους και β) να φτιάξουν το «πρώτο τους λεξικό» το οποίο περιλαμβάνει λίστες συχνόχρηστων λέξεων, που θα κληθούν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν, στον γραπτό τους λόγο, κατά τη διάρκεια των πρώτων τους βημάτων στο δημοτικό σχολείο.

Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο δημοτικό σχολείο όσο και στο νηπιαγωγείο, σε δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας, πρώτης ανάγνωσης και πρώτης γραφής, εμπλουτισμού λεξιλογίου αλλά και εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επίσης, το υλικό είναι κατάλληλο και για δραστηριότητες στήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης και της λογοθεραπείας. Τέλος, το υλικό είναι κατάλληλο για την εξάσκηση των παιδιών, στο σπίτι, αλλά και ως γενικότερο αρχείο αναφοράς.

Total Pages
15 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

1.8k Followers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up