25- leken Klokka: hel, halv, kvart på/over

31 Downloads
25- leken Klokka: hel, halv, kvart på/over
25- leken Klokka: hel, halv, kvart på/over
25- leken Klokka: hel, halv, kvart på/over
Subjects
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
1.29 MB   |   52 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Instruksjon

Skriv ut oppgavene tosidig. Laminer, eller legg oppgavene i plastlommer.
Legg oppgavene med oppgaven ned og sifferet opp på et begrenset område, gjerne ute.
Du trenger så en terning, en stor terning er best. Elevene deles i grupper, hver gruppe får en dyrelyd. Gruppene starter så med å kaste terningen. Om gruppa får 4 på terningen skal de finne oppgaven 4. Når gruppa har funnet oppgaven settes en fot på arket og de lager dyrelyden til alle på gruppa har en fot på arket. Når alle har funnet oppgaven kan den snus. De løser oppgaven sammen, og løper tilbake til læreren som har fasiten.
Gruppa svarer så 4 A/B/C ut i fra hvilket alternativ som er riktig. Om de svarer riktig kan de kaste terningen på nytt. Om terningen da viser 3, skal de addere 4 (fra forrige oppgave) med 3, de skal da finne oppgave 7. Om svaret er feil skal gruppa addere på en og skal da finne oppgave 5.
Slik fortsetter gruppa til de kommer til 25. Man kan også bruke subtraksjon, men da begynner man på 25 og går ned til 1.

Utstyr: Oppgavene, fasiten og en stor sekssidet terning.

Lykke til!
Total Pages
52
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 4.0/4.0
 (141 Followers)
FREE
Digital Download
25- leken Klokka: hel, halv, kvart på/over
25- leken Klokka: hel, halv, kvart på/over
25- leken Klokka: hel, halv, kvart på/over