Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese

Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese
Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese
Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese
Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
3.06 MB   |   11 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Ingesluit
4 speelborde, elk met 9 prente (almal 3-klankwoorde)
Bord 1: vuur, kat, lag, net, saal, nat, vis, kas, veer
Bord 2: lamp, saag, beer, huis, sap, mes, rob, bal, kam
Bord 3: bus, mus, man, siek, nes, sak, wol, peer, reën
Bord 4: bad, pad, nar, pap, rok, muis, was, gom, so
36 kaartjies met woorde van bogenoemde prente
36 kaartjies met bogenoemde prente

Maak so
Gebruik die beeld van ‘n ruspe wat UITGEREK word. Ons sê die woord super-duper stadig. Met ander woorde, wanneer ons ‘n woord klank, word hy uitgerek.
Hoeveelheid spelers: maksimum 4
Elke speler moet 10 tellers, knope of skuifspelde kry.

Elke speler kry ‘n speelbord. Die juffrou of terapeut “lees” die woord op die kaartjie en die spelers moet kyk of hy daardie prentjie het. Indien hy hom het,
kan hy daardie blokkie toemaak. Die een wat eerste 3 rytjies (horisontaal/ vertikaal) vol het, is die wenner.

Ouditiewe sintese-oefening (terapeut/ juffrou tel kaartjies op)
Die speletjie kan onder andere op 2 vlakke gespeel word:

Net die eerste klank word “afgebreek”
Juffrou sê: “Ek gaan die woordjie nou BIETJIE uitrek- k-at”
Elke kind kan nou probeer om ook self die eerste klank af te breek.

2 Die hele woord word opgebreek
Juffrou sê: “Ek gaan die woordjie nou SUPER DUPER lank uitrek – k-a-t”

Ouditiewe analise-oefening
Die spelers maak beurte om prent-kaartjies op te tel. Die speler wat die kaartjie
optel moet die woord klank en die ander moet dan raai wat dit is en op hulle
speelborde soek. Die speler wat klank, oefen analise vaardighede en die ander
spelers oefen sintese vaardighede.

Meer vaardige Gr1 spelers kan die lees-kaartjies gebruik en so ook
leesvaardighede oefen.
Total Pages
11
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$2.30
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (59 Followers)
$2.30
Digital Download
ADD ONE TO CART
Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese
Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese
Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese
Afrikaans Rek die Ruspe Bingo Ouditiewe Analise en Sintese