Afrikaans Rym-identifikasie TUISPROGRAM Fonologiese Bewustheid

Afrikaans Rym-identifikasie TUISPROGRAM Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Rym-identifikasie TUISPROGRAM Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Rym-identifikasie TUISPROGRAM Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Rym-identifikasie TUISPROGRAM Fonologiese Bewustheid
Subjects
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
3.09 MB   |   9 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Die tuisprogram bestaan uit 3 bladsye waarop 6 rym-groepe ingedeel is. Die kind moet woorde wat rym uitsoek en omkring.

Daar 'n 'n bonus taalakttiwiteit by elkeen van die rymgroepe.

'n Antwoordblad vir ouers is ook beskikbaar
Total Pages
9
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
1 rating
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$1.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (94 Followers)
$1.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Afrikaans Rym-identifikasie TUISPROGRAM Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Rym-identifikasie TUISPROGRAM Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Rym-identifikasie TUISPROGRAM Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Rym-identifikasie TUISPROGRAM Fonologiese Bewustheid
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up