Afrikaans Watter een Rym NIE? Fonologiese Bewustheid

Afrikaans Watter een Rym NIE? Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Watter een Rym NIE? Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Watter een Rym NIE? Fonologiese Bewustheid
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
3.18 MB   |   8 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Doel:
Ontwikkeling van rymvaardighede. Die kind moet kan identifiseer watter woord NIE met die ander rym nie.

Inhoud:
12 kaartjies met prente van 3 woorde waarvan 2 rym.
Kaart 1: vlieër-koek-boek
Kaart 2: bal-leer-beer
Kaart 3: nar-kar-mier
Kaart 4: mes-ring-nes
Kaart 5: haas-byl-kaas
Kaart 6: kis-vis-vuur
Kaart 7: peer-veer-pop
Kaart 8: vlieër-bad-kat
Kaart 9: huis-son-muis
Kaart 10 rok-net-bok
Kaart 11: jas-das-pan
Kaart 12: sap-boom-pap

Maak so:

Die kind knyp ‘n wasgoedpennetjie by die roomys met die prent wat nie rym nie. Byvoorbeeld: bal-leer-beer: knyp die pennetjie by die bal, want BEER en LEER rym.
Total Pages
8
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$1.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (81 Followers)
$1.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Afrikaans Watter een Rym NIE? Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Watter een Rym NIE? Fonologiese Bewustheid
Afrikaans Watter een Rym NIE? Fonologiese Bewustheid
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up