Afrikaans WoordLere Gr2-3 KLasspeletjie Fonologiese Bewustheid GRATIS

201 Downloads
Afrikaans WoordLere Gr2-3 KLasspeletjie Fonologiese Bewust
Afrikaans WoordLere Gr2-3 KLasspeletjie Fonologiese Bewust
Afrikaans WoordLere Gr2-3 KLasspeletjie Fonologiese Bewust
Afrikaans WoordLere Gr2-3 KLasspeletjie Fonologiese Bewust
Subjects
Grade Levels
2nd, 3rd
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.81 MB   |   16 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Hierdie gratis klasspeletjie vereis goeie fonologiese bewustheid! Dit word in groepsverband gespeel en 'n GEHEIME SIN moet geïdentifiseer word.

Dit werk op die beginsel van klankruiling - woorde word gebou deur klanke te ruil (bv kam met 'n a in die middel = kom). Daar is ook 'n leidraad wat ekstra taaloefening verskaf.

Geniet dit!
Total Pages
16
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 4.0/4.0
 (86 Followers)
FREE
Digital Download
Afrikaans WoordLere Gr2-3 KLasspeletjie Fonologiese Bewust
Afrikaans WoordLere Gr2-3 KLasspeletjie Fonologiese Bewust
Afrikaans WoordLere Gr2-3 KLasspeletjie Fonologiese Bewust
Afrikaans WoordLere Gr2-3 KLasspeletjie Fonologiese Bewust
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up