Aggregationstillstånd

Aggregationstillstånd
Aggregationstillstånd
Aggregationstillstånd
Aggregationstillstånd
Aggregationstillstånd
Aggregationstillstånd
Aggregationstillstånd
Aggregationstillstånd
Grade Levels
Product Rating
4.0
2 Ratings
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

9 MB|19 pages
Share
Product Description
Materialet innehåller uppgifter som behandlar aggregationstillstånden fast, flytande och gas. Ett par uppgifter behandlar även plasma.

- Uppgiftskort (fast, flytande, gas)
- Arbetsblad (steg för steg: isbitar, snögubbe)
- Arbetsblad (instruerande text där eleverna ritar egna bilder till, fyra steg)
- Arbetsblad där eleverna berättar vad de fyra aggregationstillstånden innebär
- 3 varianter av arbetsblad där eleverna sorterar in ord eller bilder i en tabell (fast, flytande, gas. Ett av arbetsbladen innehåller även plasma)
- Ordkort till ordvägg med följande begrepp:

fast
flytande
gas
plasma
aggregationstillstånd
förändring
experiment
hypotes
förutse
instruera
instruktion
instruerande text
först
därefter
sedan
till sist

Det finns även en tom mall där du kan lägga till egna ord till ordväggen.
Total Pages
19 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$3.50
Digital Download
More products from Rebeckas klassrum
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up