Bygge bro - prosjekt

Bygge bro - prosjekt
Bygge bro - prosjekt
Bygge bro - prosjekt
Bygge bro - prosjekt
Bygge bro - prosjekt
Bygge bro - prosjekt
Bygge bro - prosjekt
Bygge bro - prosjekt
Subject
Grade Levels
Product Rating
File Type

Word Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

718 KB|7 pages
Share
Product Description
Dette er et "brobyggeprosjekt" for 4. 10. trinn. Prosjektet som her beskrives har vært et tverrfaglig prosjekt mellom K&H, naturfag og matematikk. Dokumentet som er vedlagt kan redigeres og endres. Oppgaven kan deles med kolleger, men ikke spres på andre måter. Prosjektet fokuserer på dybdelæring gjennom refleksjon over fysiske regler, kreativitet og samarbeid. Læreren har en veildingsrolle og elevene styrer prosessen i stor grad selv. Gjennom daglig loggføring, legger man til rette for at refleksjon rundt egen læring og eget samarbeid.
Total Pages
7 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
2 Weeks
Report this Resource
Loading...
$2.00
Digital Download
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up