Desimaltall med tideler: Skrive inn og plassere desimaltall på tallinje

Desimaltall med tideler: Skrive inn og plassere desimaltall på tallinje
Desimaltall med tideler: Skrive inn og plassere desimaltall på tallinje
Desimaltall med tideler: Skrive inn og plassere desimaltall på tallinje
Desimaltall med tideler: Skrive inn og plassere desimaltall på tallinje
Desimaltall med tideler: Skrive inn og plassere desimaltall på tallinje
Desimaltall med tideler: Skrive inn og plassere desimaltall på tallinje
Desimaltall med tideler: Skrive inn og plassere desimaltall på tallinje
Desimaltall med tideler: Skrive inn og plassere desimaltall på tallinje
Grade Levels
Resource Type
File Type
PDF (1 MB|34 sider)
$4.00
Digital Download
$4.00
Digital Download
Product Description

Desimaltall med tideler:

Denne serien med øvingsark inneholder oppgaver med trening av desimaltall ved at elevene skal

  • Skrive inn gitte desimaltall som er markert med pil på en tallinje.
  • Plassere på tallinjen desimaltall som er oppgitt i oppgavene.
  • Trene på desimaltall med tideler i forskjellige intervall av tallområdet 0 - 10.

Hver øvelse har 3 - 5 øvingsark for innøvings, mengdetrening og repetisjon.

Totalt er det 30 øvingsark i denne pakken.

Total Pages
34 sider
Answer Key
Does not apply
Teaching Duration
40 minutes
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up