Engelsk: Sight words / høyfrektente ord - pakke 2: ord 21-40

Grade Levels
Product Rating
Not yet rated
File Type
Compressed Zip File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
How to unzip files.
6.1 MB   |   40+ pages

PRODUCT DESCRIPTION

NB! Denne pakken ligger også i den engelske butikken. Ikke kjøp begge! Denne utgaven har norsk lærerguide og britisk rettskriving!

Høyfrekvente ord er viktige! De må på plass for at lesingen skal bli smidig og effektiv. Dette er altså ord som forekommer så hyppig at de utgjør en stor andel av ordmaterialet i språket. Å automatisere disse på engelsk vil utvide elevenes språkkompetanse drastisk. Den tekniske lesingen blir styrket, og dermed styrkes også leseforståelsen. Elevene bruker mindre krefter på å avkoding, og kan bruke mer krefter på innholdsforståelse.

Ordene i denne pakken er: look, make, me, my, not, one, play, red, run, said see, the, three, to, two, up, we, where, yellow, you.

Dette opplegget er en del av den voksende samlepakken på engelsk - finn den her!

I dette opplegget får du:
✔ 40 arbeidsark for de engelske høyfrekvente ordene 21-40
✔ 2 arbeidsark per ord, med 13 ulike oppgaver
✔ ordkort til muntlige aktiviteter
✔ lærerveiledning på norsk

Se nærmere på oppgavearkene og les om de 13 ulike oppgavetypene i bloggen her:
Vi koser oss med høyfrekvente ord!

Oppgavearkene om høyfrekvente ord passer til:
→ oppgaver ved stasjonsarbeid
→ samarbeidsoppgaver, pararbeid
→ ekstramateriell
→ lekser

Alle individuelle pakker (finnes i samlepakken):
Sight words 1 - ord 1-20
Sight words 2 - ord 21-40
→ Sight words 3 - ord 41-66 (under arbeid)
→ Sight words 4 - ord 67-92 (under arbeid)
→ Sight words 5 - ord 93-113 (under arbeid)
→ Sight words 6 - ord 114-133 (under arbeid)
→ Sight words 7 - ord 134-156 (under arbeid)
→ Sight words 8 - ord 157-179 (under arbeid)
→ Sight words 9 - ord 180-195 (under arbeid)
→ Sight words 10 - ord 196-215 (under arbeid)

Se på preview for å vurdere om oppgavetypene passer for dine elever.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
                             A N D R E   G O D E   O P P L E G G:

★ Ekstraopplegg for raske elever, opplegg til vikartimer eller bare noe i bakhånd?
   Jeg er ferdig-serien passer perfekt!

★ Rammeverk for prosjekt eller individuelt arbeid om emner i blant annet naturfag og
   samfunnsfag? Sjekk Vi utforsker-serien!

★ Mengdetrening og ekstraoppgaver i matematikk, grammatikk og mer?
   Vi øver-serien har det du trenger!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tusen takk for besøket! ♥ Maren
FacebookInstagramPinterestNyhetsbrev

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hvis du tar deg tid til å legge igjen feedback blir jeg veldig glad! Ved å gjøre det får du også TpT credits som du kan bruke som rabatt på senere kjøp!

Få med deg nyheter og oppdateringer: se etter den grønne stjernen ved siden av bildet mitt - klikk på den for å følge meg! Hurra! Du får nå oppdateringer fra meg! :-)
Total Pages
40+
Answer Key
Does Not Apply
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$4.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,023 Followers)
$4.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Engelsk: Sight words / høyfrektente ord - pakke 2: ord 21-40
Engelsk: Sight words / høyfrektente ord - pakke 2: ord 21-40
Engelsk: Sight words / høyfrektente ord - pakke 2: ord 21-40