Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk

Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk
Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk
Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk
Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk
Grade Levels
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th
Resource Types
Product Rating
3.8
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
45.99 MB   |   106 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk for elever i 1-7 klasse, med fokus på lesing, skriving og oversettelse av småord fra engelsk til norsk.

Om aktiviteten
Engelskmoro er laget som et læringssenter. Det betyr at aktiviteten på sikt skal kunne brukes i stasjonsundervisninga når den er kjent for elevene. Den kan likevel brukes i små grupper og spesialundervisning, eller som del av gjennomgang i klasserommet med ordene på tavla. Arbeidsgangen er at elevene jobber med et sett av gangen. De jobber med ordene og bildene som en lotto, og diskuterer seg frem til hvilke ord og bilder som hører sammen. Deretter skal de bruke arbeidsarket for å skrive inn det engelske og det norske ordet.

Alternativt kan lottoene brukes uavhengig av svararket, og brukes som en spillaktivitet i stasjonsundervisninga, eller som en aktivitet når elevene er ferdig med arbeid i engelskboka eller på arbeidsplan. Laminer settene, klipp ut, og sorter dem i mapper / poser for at de holder seg over tid og samlet.

Kompetansemål i engelsk

Etter 2. trinn:
- eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser

Etter 4. trinn:
- bruke enkle lese- og skrivestrategier
- forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
- lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser

Etter 7. trinn:
- forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner
identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål
- forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner

Tidsbruk: 15-20 minutter per sett.
Total Pages
106
Answer Key
Included
Teaching Duration
1 Semester

Average Ratings

3.8
Overall Quality:
3.8
Accuracy:
3.8
Practicality:
3.8
Thoroughness:
3.8
Creativity:
3.8
Clarity:
3.8
Total:
7 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,079 Followers)
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk
Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk
Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk
Engelskmoro - et læringssenter med 20 oppgavesett i engelsk