Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page
652 Downloads

Fiks ferdig - bokstaven L - 1

Fiks ferdig - bokstaven L - 1
Fiks ferdig - bokstaven L - 1
Fiks ferdig - bokstaven L - 1
Fiks ferdig - bokstaven L - 1
Fiks ferdig - bokstaven L - 1
Fiks ferdig - bokstaven L - 1
Fiks ferdig - bokstaven L - 1
Fiks ferdig - bokstaven L - 1
Grade Levels
Product Rating
4.0
3 ratings
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

13 MB|30 pages
Share
Product Description
Om heftet
Vi lærer bokstaven L er del av en serie hefter laget for arbeidet med dagens, ukas eller periodens bokstav. Hvert hefte tar for seg introduksjon, lesing, skriving og begynneropplæring i bokstaven heftet omhandler. Heftene legger opp til at elevene også møter andre bokstaver i aktivitetene, enn den som skal ha hovedfokus. Heftene følger rekkefølgen til Jonsbråtens leseark fra Info Vest Forlag. L er bokstav 1. Aktivitetene og heftet følger kompetansemål i norsk etter andre trinn i Kunnskapsløftet 2006/2013.

Kort veiledning og oversikt over innhold

1. Bokstavplansje «L»
Lamineres og henges opp enten som bokstavplansje, eller som midtpunkt og senter for gruppe- og fellesarbeidet klassen har gjort rundt bokstaven dere har jobbet med.

2. Ordkort L 1-18 / Lesespill L
Ordkortene lamineres og klippes opp. Ordkortene kan brukes i arbeidet med hvilke ord som starter med bokstaven en jobber med. Videre kan de brukes slik at elevene selv kan skrive ord i ord- eller skriveboka si på en stasjon. Enkelte elever kan da få mye motorisk trening og trening til å skrive seg til lesing gjennom å pseudolese. Dette på grunn av bildestøtten. Variasjonene i lengden av ordene er bevisst slik at elever kan velge selv hvor korte eller lange ord de vil skrive eller lese. Et tips er også å henge alle ordkortene opp rundt bokstavplansjen etter at en ferdig med å jobbe med bokstaven. På denne måten kan disse ordkortene bli til en «rettskrivingsvegg» slik at elevene har en ordbank å plukke ord fra. Ordkortene kan også brukes videre oppover i trinnene ved bruk i forhold til både bøying av substantiv, repetisjon og rettskriving.

Personlig bruker jeg å laminere to sett av ordkortene. Jeg bruker å klippe over under bildet slik at ord og bilde ikke hører sammen lengre. Da blir dette til et lesespill jeg kan bruke når vi har lært andre bokstaver, eller som en aktivitet på lærerbetjent stasjon når jeg leser med andre elever.

3. «Jeg øver meg på bokstaven»
I dette arbeidet skal elevene spore bokstaven - både stor og liten versjon - med fire ulike farger. Deretter skal de øve seg på å forme og skrive bokstaven med og uten modellering. På baksiden skal de tegne to ting som starter med bokstaven, før de deretter skal spore, lese og tegne etter instruksjoner. For de svakeste kan det være lurt å gjennomgå oppgaven først, eller at en voksen hjelper til med baksiden.

4. «Jeg skriver ord med bokstaven»
I aktiviteten skal elevene jobbe med første lyd, spore og skrive høyfrekvente ord, og løse rebus. Videre kan elevene bruke ordkortene som støtte f.eks på en stasjon eller ordbanken i midten for å skrive de riktige ordene en skal frem til.

5. «Kast, les og skriv ord»
I denne aktiviteten trenger du en 10-sidet terning eller brikker med tallene fra 1-10. Videre trenger elevene ord- eller skriveboka si for å kunne gjennomføre aktiviteten. På forhånd er det lurt om du laminerer spillet slik at det holder seg for bruk flere ganger. Aktiviteten går ut på at eleven kaster terningen, og får et gitt tall. Tallet representerer ordet eleven skal skrive. Får eleven 1, skal eleven skrive det gitte ordet en eller flere ganger. For å differensiere aktivieten kan en bruke setningsstarteren «Jeg ser» eller «Her er» foran ordet. Da skal eleven skrive «Jeg ser» og ordet. Når eleven har skrevet ordet (eventuelt ordet flere ganger) eller setningen, kastes det på nytt. Læreren bestemmer hvor lenge eleven skal holde på. Dette er også en fin morgenaktivitet med dager uten stasjonsundervisning.

6. «Les deg rett med brett».
I denne oppgaven skal elevene finne frem til hvilket ord som hører til hvilket bilde. Denne oppgaven kan gjøres i skriveboka, men passer til LØKO-brett, Versatiles eller andre læringsbrett. For å kunne bruke oppgavene flere ganger og om hverandre er det lurt å laminere dem.

7. «Moro med mønsterbrikker»
I denne aktiviteten trenger du Pattern Blocks / mønsterbrikker. Disse kan kjøpes hos Info Vest Forlag, Arcol eller eBay. Mange skoler har disse i sine matematikkrom. Her kan man velge å gjøre aktiviteten på flere måter og enten i stasjons- eller vanlig undervisning. En kan velge å la elevene til de blir kjent med arbeidsmåte, legge brikkene over laminerte kort med mønstrene, eller en kan velge at de legger brikkene på kopioriginalen og fargelegger. Det er viktig at en som lærer passer på å fortelle elevene at de må bruke brikkenes farger slik at en ser om elevene har klart å bruke rett brikke på rett sted.

8. «Jeg leser og skriver selv»
Denne oppgaven kan brukes både i 1. og 2. klasse og avhenger av hvor elevene er i sin lese- og skriveutvikling. Med veiledning kan alle elever få den til. Oppgaven starter med at elevene skal bruke ulike farger og markere gitte ord i rutenettet. Deretter skal de lese setninger og skrive rett setning til rett bilde. På side to er det en kort tekst hvor ord med den gitte bokstaven skal strekes under. En illustrasjon som skal fargelegges hører til. Videre kommer små setninger elevene skal lese og vurdere om er rette eller gale. Til slutt får elevene øving i ordkjeder og skal sette strek mellom ordene.

9. Stav og lag ord
Her har læreren flere muligheter. Personlig bruker jeg bokstavbrikker i tre og plast bestilt fra eBay, eller brikker fra spillet Scrabble. Jeg har også laget brikker som en kan skrive ut og laminere til spillet som ligger vedlagt, hvis en ikke kan bruke en av de foreslåtte løsningene. I aktiviteten skal elevene se på bildet og lage det skrevne ordet som hører til. Det er muligheter for å differensiere ved å lage «fasiter» elevene skal stave etter. Dette avhenger litt av nivå, og hvor langt en er kommet med bokstavinnlæringen. Jeg bruker å blande litt, for å sørge for at alle får utfordret seg litt i henhold til den proksimale utviklingssone. Laminer og klipp opp kortene, så holder de seg lengre. Dette er en gøyal og taktil aktivitet for elevene.

10. «Lotto med første lyd 1»
Selvkontrollerende lottospill hvor elevene skal finne første lyd. I stasjonsundervisninga kan det være lurt å ha laminert opp to spill sånn at alle elevene får utfordret seg mest mulig i løpet av økta. Det gir også mengdetrening som er nødvendig.
Total Pages
30 pages
Answer Key
Included
Teaching Duration
1 Week
Report this Resource
Loading...
FREE
Digital Download
More products from The Norwegian Teacher
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
FREE
Digital Download
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up