Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Fiks ferdig i april og mai - 3-4 klasse

Fiks ferdig i april og mai - 3-4 klasse
Fiks ferdig i april og mai - 3-4 klasse
Fiks ferdig i april og mai - 3-4 klasse
Fiks ferdig i april og mai - 3-4 klasse
Fiks ferdig i april og mai - 3-4 klasse
Fiks ferdig i april og mai - 3-4 klasse
Fiks ferdig i april og mai - 3-4 klasse
Fiks ferdig i april og mai - 3-4 klasse
Product Description
Om heftet
Fiks ferdig i mars for 3-4 klasse er et hefte som hører til i en rekke av hefter laget for å hjelpe lærere med den hektiske arbeidshverdagen. Aktivitetene og spillene i heftet krever få eller ingen forberedelser, og kan tas i bruk med en gang i klasserommet ditt. Til enkelte av aktivitetene trenger du utstyr som de fleste skoler har, eller kan kjøpe for en billig penge. Mange lærere velger også å kjøpe dette utstyret selv via for eksempel ebay.com. På den måten kan en ha mye moro over år - og vite at utstyret en har er ens eget. Aktivitetene og heftet følger mange av kompetansemålene i norsk, matematikk og engelsk etter fjerde trinn i Kunnskapsløftet 2006/2013.

Utstyr du trenger til enkelte av oppgavene i dette heftet
- Kladdebok. I noen av aktivitetene skal elevene bruke skriveboka si i enten matematikk, norsk eller engelsk for å gjøre enkelte av oppgavene. Alternativt kan elevene bruke malene som følger med, eller egne maler som du selv lager.
- Seks-sidet terning. Finnes i de fleste brettspill og følger med i Yatzy.
- Ti-sidet terning. Kan bestilles via eBay.com eller Arcol.no

Kort veiledning og innholdsfortegnelse

Matematikk
1. «Kast og regn AM1-AM4»
I «Kast og regn» er det terningen som avgjør hvilken oppgave eleven skal regne. Her er det laget ulike oppgavesett med de fire regneartene. For differensiering er oppgavene av ulik art og vanskegrad. Fordelen med dette spillet er at det kan brukes om og om igjen. Dette fordi elevene bare får gjort 1/12 av oppgavene per gang. Læreren avgjør om elevene skal regne i kladdeboka si eller på kopioriginalen som følger med. Som tips til en stasjonaktivitet kan det være lurt å laminere spillene slik at elevene kan bruke dem flere ganger på stasjonen. Ved å bruke ulike typer farget papir blir aktiviteten også mer fargerik og innbydende. Aktiviteten kan med fordel gjøres 8-12 ganger ved at en rullerer på oppgavetypene.

2. «Fotballfrelst - premieutdeling AM1-AM4».
I denne aktiviteten får de fotballfrelste og de ikke fullt så fotballfrelste jobbet med seierspaller. Elevene må finne frem til hvilket tall som mangler for at summen på toppen av pallen ved å finne ut hvilket ledd eller faktor som mangler. Fotballfrelst finnes også som eget læringssenter og vil bli revidert i løpet av sommeren 2015.

3. «Stjerneregner AM1-AM4»
I «Stjerneregner» får elevene møte matematikk gjennom at det er terningen som bestemmer. Spillet følger mye av metodikken og «reglene» bak Ordlistespillet. Eleven starter ut med det første tallet, og kaster terningen. Ut i fra terningen hva terningen viser skal eleven løse oppgaven som hører til. Når oppgaven er løst fortsetter eleven med neste tall og kaster terningen for nye instruksjoner. Spillet trener elevene i ulike regnearter og oppgaver. For noen kan spillet være lett, mens for andre er det utfordrende. Trening i plassverdisystemet og trening i å utvikle strategier er viktig. Derfor kan elevene med fordel få slike oppgaver før de kanskje har fått presentert alle løsningsmetodene for de enkelte oppgavene. Det inspirer elevene til å selv tenke gjennom hva en kan gjøre for å komme frem til svaret. Spillet kan med fordel brukes flere ganger da kun en instruksjon per tall blir gjennomført og arbeidet med. Mer Stjerneregner kommer i løpet av 2015.

4. «Problemblad AM1-AM6»
Problemblad AM1-AM8 er 48 problemløsningsoppgaver hvor elevene får trene seg på å løse ulike oppgaver innenfor ulike temaer og vanskelighetsgrader. Elevene kan bruke matematikkboka si, eller du som lærer kan kopiere ett og ett oppgavesett på for eksempel farget ark, som elevene klipper ut (eller du på forhånd), og limer inn i en egen problembok. Der kan de jobbe med oppgavene en etter en, og vise sin utregning.

Får de et klistremerke eller smilefjes i belønning for hver oppgave, skal du se motivasjonen øker. Disse oppgavene er blitt svært populære blant mange av brukerne - med oppgaver fra de tidligere heftene. Gjennom «belønning» for hver oppgave sikrer du også veiledning og kontroll på elevenes strategier og kunnskaper.

5. «Hva blir det neste? AM1-AM4»
I «Hva blir det neste» møter elevene et terningspill de trenger en 10-sidet terning for å gjennomføre. En 6- sidet terning er også mulig, men gir ikke de samme utfordringene og tallkombinasjonene. Etter å ha kastet terningen det gitte antall ganger skal de regne seg videre i regnelenka. Spørsmålet er altså, «Hva blir det neste?». Spillene varierer i vanskelighetsgrad, og kan med fordel brukes flere ganger da tallene blir forskjellige. Det kan være lurt at elevene har et ark å kladde på for noen av oppgavene utfordrer enkelte virkelig.

Norsk
6. «Språkglasset AM1-AM8»
I språkglasset får elevene gå på oppdagelsesferd i et glass fylt med drops og lete frem ordklasser og konsonantforbindelser. Hver ordklasse eller hver konsonantforbindelse har sin egen farge. Dette er en aktivitet som kombinerer det å kunne skille mellom ulike ordklasser og ulike konsonantforbindelser på en gøyal og fargerik måte.

7. «Ordlistespillet AM1-AM8»
I ordlistespillet får elevene jobbe med ulike ord fra ordbanken. Elevene starter med det første ordet, kaster terningen og gjør oppgaven som svarer til kastet som er gjort. Etter å ha gjort oppgaven fortsetter eleven på neste ord. I denne aktiviteten får eleven trene på rettskriving gjennom å skrive ordet flere ganger, og sette det inn i en setning. Videre øker elevene sin begrepsforståelse gjennom å måtte forklare ordet. Elevene får også en estetisk opplevelse gjennom å få tegne ordet. Språklig bevissthet og syntaks trenes gjennom at elevene må dele opp ordene i stavelser, bruke hele eller deler av ordet til å lage nye ord, bøye i flertall og lage rim.

8. «Fortellerkort AM1-AM8 - kreativ skriving innenfor gitte rammer»
De ulike fortellerkortene gir elevene trening å bruke fantasien til kreativ skriving - innenfor gitte rammer. Fortellerkort har jeg brukt over mange år, og har alltid en egen «Fortellerbok» eller «Forfatterbok» for formålet. Elevene får med fortellerkortene en gitt oppgave de skal skrive en fortelling om. De får ord fra ordbanken de skal bruke, og klare retningslinjer for første illustrasjon i fortellingen. Jeg bruker å be elevene om å sette strek under ordene de har brukt fra ordbanken. Krav om antall sider tekst varierer fra nivå til nivå. For mer informasjon om, gå inn på www.annerledes.org.

9. «Lesetekster AM1-AM4»
Morsomme og engasjerende lesetekster hvor elevene etter å ha lest teksten, får jobbe med ulike oppgaver som omhandler det de har lest. Det er ulike oppgavesett til hver tekst, som utfordrer elevene innenfor ulike områder. For mange elever kan det være en fordel hvis du som lærer leser teksten høyt i samlet gruppe først. Nytt av dette heftet er at tekstene korresponderer med Fortellerkort AM1-AM4. På den måten kan tekstene knyttes opp til fortellerkortene og derfor henge bedre sammen.

10. «Setningslek AM1-AM2»
I setningslek AM1-AM2bør elevene få seg en god latter, og viktigst av alt skrevet mange setninger. I setningslek er målet at elevene skal ha det gøy, samtidig som de får jobbet med å bygge opp setninger. Elevene bruker en 10-sidet terning eller laminerte brikker. Elevene begynner med den første linjen og kaster for å finne ut hvem. De kaster deretter en gang til for å finne ut hva som skjer / verbet. Til slutt kaster de en gang til for å finne ut hvor det hele skjer. Laminer gjerne arkene slik at de kan brukes flere gang, og dette er en fin stasjonsaktivitet nettopp fordi elevene kan lage uante mengder med setninger før tida er ute.

Engelsk
11. «Mix it up with English AM1-AM4»
I «Mix it up with English» møter elevene ord de enten kjenner fra før eller som de burde kjenne. Gjennom ordlisten kan de trygt være sikre på hva oppgavene krever og klare seg for det meste på egenhånd. Gjennom ordsøk, skriving og sporing, kryssord, og tegning får de ekstra mengdetrening i faget. Det kan likevel være lurt å gjennomgå frasene og ordene på forhånd for repetisjon og overlæring. En morsom og fin aktivitet en kan bruke som et avbrekk i den ordinære engelskundervisninga, eller som en del av stasjonsundervisning i flere fag.

12. «Roll it up with English AM1-AM4»
I «Roll it up with English» får elevene bruke terningen som retningsgiver. Terningen avgjør hva elevene skal gjøre, og om de skal skrive eller tegne ord innenfor en kategori eller etter antall lyder. Siden heftet tar for seg sammensatte ord på engelsk er dette også flettet inn. Denne aktiviteten kan med fordel brukes flere gang, og det kan være lurt å ha plakater, lister eller oversikter liggende klare. Dette fordi elevene gjennom flere øvinger og repetisjoner automatiserer ordene og ofte ordbildene av dem. Kanskje kan dere gjennom arbeidet med spillet lage disse selv?

Miks
13. «Koordinatspill AM1-AM2»

Ekslusiv smakebit
14. «Mester med manus A1 - moro med leseteater»
Total Pages
98 pages
Answer Key
Does not apply
Teaching Duration
2 months
Report this Resource
  • Comments & Ratings
  • Product Q & A
Loading...
$10.00
Digital Download
Add one to cart

Advertisement

Advertisement

$10.00
Digital Download
Add one to cart
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up