Fiks ferdig i februar - 3-4 klasse

Grade Levels
2nd, 3rd, 4th
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
50.5 MB   |   68 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Fiks ferdig i februar for 3-4 klasse er et hefte som hører til i en rekke av hefter laget for å hjelpe lærere med den hektiske arbeidshverdagen. Aktivitetene og spillene i heftet krever få eller ingen forberedelser, og kan tas i bruk med en gang i klasserommet ditt. Til enkelte av aktivitetene trenger du utstyr som de fleste skoler har, eller kan kjøpe for en billig penge. Mange lærere velger også å kjøpe dette utstyret selv via for eksempel ebay.com. På den måten kan en ha mye moro over år - og vite at utstyret en har er ens eget. Aktivitetene og heftet følger mange av kompetansemålene i norsk, matematikk og engelsk etter fjerde trinn i Kunnskapsløftet 2006/2013.

NY VERSJON INNEHOLDER 3 LESETEKSTER MED OPPGAVER!!

Kort veiledning og innholdsfortegnelse

1. Bokstavbrikker
Lamineres og klippes hvis du ikke har bokstavterninger til aktivitetene i heftet. Bokstavbrikkene kan brukes på samme måte som bokstavterningen. Legg dem i en skål, og la elevene trekke. Hvis du planlegger å gjøre dette ofte kan det være fint hvis elevene har egne sett - i en plastlomme eller konvolutt.

2. «Terningspill MF1-MF6».
I dette terningspillet får elevene trening i å sette opp addisjonsstykker og samtidig kjennskap til algebra. Dette fordi de ulike bokstavene som elevene enten trekker frem gjennom bokstavbrikker - eller kaster gjennom bokstavterningen representerer ulike verdier. Elevene kaster to kast for å sette sammen et regnestykke - hvor hvert kast representerer ett ledd.

3. «Skrible F1-F4
I Skrible får elevene utdelt 9 bokstaver de skal bruke til å lage ord med ulikt antall lyder. Det er lov å bruke samme bokstav flere ganger. Denne aktiviteten fokuserer på de grunnleggende ferdighetene å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. De sterkeste elevene vil nok bruke lang tid på å finne de ordene som gir høyest mulig poengsum. Dette kan likeså være motiverende for de svakeste. På slutten av hvert oppgavesett er det gitte grammatiske emner det trenes i - eller å fullføre ord. I dette settet er det konsonantforbindelser og rim som det trenes på.

4. «Ordlistespillet F1-F4»
I ordlistespillet får elevene jobbe med ulike ord fra ordbanken. Elevene starter med det første ordet, kaster terningen og gjør oppgaven som svarer til kastet som er gjort. Etter å ha gjort oppgaven fortsetter eleven på neste ord. I denne aktiviteten får eleven trene på rettskriving gjennom å skrive ordet flere ganger, og sette det inn i en setning. Videre øker elevene sin begrepsforståelse gjennom å måtte forklare ordet. Elevene får også en estetisk opplevelse gjennom å få tegne ordet. Språklig bevissthet og syntaks trenes gjennom at elevene må dele opp ordene i stavelser, eller bruke hele eller deler av ordet til å lage nye ord.

5. «Roll and Write F1-F4»
På samme måte som med ordlistespillet starter elevene med det første ordet. Elevene kaster, og gjør oppgaven som svarer til kastet. I den engelske versjonen er antall ulike oppgaver kortet ned for at elevene skal kunne være trygge på at de vet hva som skal gjøres. Det kan være lurt å gjennomgå hva de ulike oppgavene forutsetter at elevene skal gjøre. De varierer også noe, og det kan derfor være lurt å modellere for elevene før de setter i gang med arbeidet. Temaer denne gangen er valentinsdagen, alfabetet og ulike dyr.

6. «Les og finn rett bilde F1-F2»
I disse oppgavene skal elevene lese de ulike setningene og finne bildene som hører til. Elevene skriver nummeret til det riktige bildet i ruta under rett setning. I F1 er det sammensatte ord som er fokus, mens det i F2 er KJ-lyden som rettes oppmerksomhet.

7. «Les, klipp, farg og lim F1»
I denne oppgaven skal elevene fargelegge og klippe opp bildene som hører til. Elevene skal lese teksten for å finne ut hvilket bilde som hører til, og lime dette inn på rett plass. I dette heftet er det «Rødhette og ulven» i en kortversjon som elevene møter gjennom arbeidet.

8. «Rettskriving F1-F4»
I rettskriving F1-F4 skal elevene bruke bokstavterning eller bokstavbrikker og kaste frem hvilket ord de skal jobbe med. Ett ord av gangen skrives tre ganger, og brukes deretter i en setning. I denne aktiviteten kan det være lurt hvis en bruker arbeidsarkene som ligger vedlagt - at elevene får minst to ark. Dette slik at de i alle fall får jobbet med en viss mengde av ordene. Jeg lar ofte elevene bruke skrivebøkene slik at de selv kan lage tabeller for denne aktiviteten. Emner som gjennomgås her er KJ-lyd, høyfrekvente ord og ulike konsonantforbindelser.

9. «Matematikk i februar F1-F8»
Matematikk i februar F1-F8 er utgitt på to ulike måter. Begge måtene kan brukes for brukerne av dette heftet. En kan velge å skrive ut oppgavearkene på farget papir, og deretter laminere det. Når lamineringen er gjort klipper man opp hvert enkelt sett, setter hull på midten med en god hullmaskin og trer dem på en nøkkelring. En nøkkelring for hvert sett. På denne måten blir aktiviteten taktil og visuell. Hvis en ønsker å bruke disse som rene arbeidsark fungerer også det godt. F1-F6 tar for seg addisjon og subtraksjon med verdier fra 100 og oppover. F7-F8 lar elevene bryne seg på ulike tekstoppgaver, hvor de både må skrive hvordan de kom frem til svaret - men også et skriftlig svar.

10. «Orddetektiv F1-F2»
I orddetektiv skal elevene huske hvordan de ulike ordene en har jobbet med tidligere, eller i prosessen med arbeidsarkene i dette heftet, skrives. Elevene skal lete etter ordene og være orddetektiver. For at arbeidet skal bli mer fargerikt skal elevene bruke ulike farger for å markere de enkelte ord.

11. «Høyfrekvente ord F1-F4»
Arkene med de høyfrekvente ordene gir læreren mange muligheter. Arkene kan brukes som rene arbeidsark, men de kan også brukes som leseark hjemme med tilhørende oppgaver. En kan også sende hjem forsiden som leseark og på slutten av uka bruke arbeidsarket for å repetere ordene en har øvd på.

12. «Fortellerkort F1-F4 - kreativ skriving innenfor gitte rammer»
De ulike fortellerkortene gir elevene trening å bruke fantasien til kreativ skriving - innenfor gitte rammer. Fortellerkort har jeg brukt over mange år, og har alltid en egen «Fortellerbok» eller «Forfatterbok» for formålet. Elevene får med fortellerkortene en gitt oppgave de skal skrive en fortelling om. De får ord fra ordbanken de skal bruke, og klare retningslinjer for første illustrasjon i fortellingen. Jeg bruker å be elevene om å sette strek under ordene de har brukt fra ordbanken. Krav om antall sider tekst varierer fra nivå til nivå. For mer informasjon om, gå inn på www.annerledes.org.

13. «Februarmiks F1-F4»
Disse sidene inneholder ulike oppgaver og oppgaveslag. Den første oppgaven skal elevene løse ved å bruke mønsterbrikker eller Pattern Blocks. I de to neste oppgavene er det statistikk med høyfrekvente ord, og arbeidsoppgaver som vedrører sammensatte ord og ord med konsonantforbindelser. Oppgaven etter tar
for seg symboler som representerer ulike verdier hvor elevene skal regne ulike multiplikasjonsstykker.

14. Terningspill NF1-NF2
To morsomme og enkle terningspill som alle elevene vil få til. Det ene tar for seg ord som er stokket om, og hvor elevene må finne det riktige ordet. I det andre spillet skal elevene finne frem til rimord som passer til kastet de har gjort.

15. «Koordinatspill F1-F2»
Følg instruksene på koordinatspillet og sørg for å ha enten bokstavterning eller bokstavbrikker tilgjengelig. I tillegg trenger du en ti-sidet terning. Instruksjonene for hvert enkelt spill er beskrevet. Disse spillene egner seg både i A3 og A4, men er tatt med her i A4. Ved bruk av en kopimaskin eller skriverinnstillingene kan du forstørre spillet til A3. Senere vil A3-versjonen ligge ute hos Begynneropplæring med Runar til de som har kjøpt heftet.
Total Pages
68
Answer Key
Included
Teaching Duration
1 Month

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
6 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,198 Followers)
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Fiks ferdig i februar - 3-4 klasse
Fiks ferdig i februar - 3-4 klasse
Fiks ferdig i februar - 3-4 klasse
Fiks ferdig i februar - 3-4 klasse
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up