Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon

Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon
Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon
Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon
Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon
Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon
Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon
Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon
Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon
Subject
Grade Levels
Resource Type
File Type

PDF

(919 KB|20 sider)
Product Description

Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon.

I denne serien med øvingsark kan elevene øve på de forskjellige måtene figurer kan flyttes på: Forskyvning, speiling og rotasjon. Vi har laget flere øvelser på hver type, fra ganske enkel forflytning til mer avansert. I de fleste lærebøker opplever vi at arbeid med denne typen geometri er lagt opp med mange "hull" i progresjonen. Derfor føler vi behov for oppgaver som lettere kan hjelpe elevene steg for steg til en god forståelse.

Noen eksempler på type oppgaver:

- Øvingsark med forflytning i én retning av gangen, høyre eller venstre, opp eller ned.

- Øvingsark med forflytninger i to retninger; f.eks 4 til høyre, 3 opp.

- Øvingsark med speiling: Oppgaver med speiling om én speilingslinje.

- Øvingsark med speiling: Oppgaver med speiling om to speilingslinjer (vannrett og loddrett).

- Øvingsark med rotasjon: Enkel rotasjon, med enkel figur, 90 grader i én retning og med fast rotasjonspunkt.

- Øvingsark med rotasjon: Mer avansert rotasjon med sammensatt figur.

Øvinsarkene er brukt i klasser der elevene har vist god progresjon i forståelse av forflytning av figurer og oppgavene har engasjert elevene i arbeidet.

Totalt 18 øvingsark.

Total Pages
20 sider
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.
Loading...
$4.00
Digital Download
Share this resource
Report this resource to TpT
More products from Nettelevens Laeringsressurser
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up