Grip dagen med norsk - hefte A1

Grip dagen med norsk - hefte A1
Grip dagen med norsk - hefte A1
Grip dagen med norsk - hefte A1
Grip dagen med norsk - hefte A1
Subjects
Grade Levels
1st, 2nd, 3rd, 4th
Product Rating
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
4.85 MB   |   24 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Introduksjon

«Grip dagen med norsk» er en rekke arbeidsark som elevene kan starte dagen eller norsktimene med. Det eneste som trengs er en terning, en god og skarp blyant og noen fargeblynater. Gjennom oppgavene blir elevene vant med å jobbe med de forutsigbare oppgavetypene, og blir derfor trygge på hva de skal gjøre. Derfor trengs det få eller ingen andre forberedelser enn å kopiere opp arbeidsarket som skal brukes. I hefte A fokuseres det på repetisjon av bokstavene, stavelser, høyfrekvente ord, lesing og ordjakt. Kompetansemål

Etter 2. trinn:

- lese store og små trykte bokstaver

- arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing

- trekke lyder sammen til ord


Etter 4. trinn:
- skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
- variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving

- gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, 
kontrast og enkle språklige bilder
Total Pages
24
Answer Key
Does Not Apply
Teaching Duration
1 Month

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
26 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$4.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,163 Followers)
$4.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Grip dagen med norsk - hefte A1
Grip dagen med norsk - hefte A1
Grip dagen med norsk - hefte A1
Grip dagen med norsk - hefte A1
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up