Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Høyfrekvente ord - Slå klokka; Sett #1 (BM & NN)

Høyfrekvente ord - Slå klokka; Sett #1 (BM & NN)
Høyfrekvente ord - Slå klokka; Sett #1 (BM & NN)
Høyfrekvente ord - Slå klokka; Sett #1 (BM & NN)
Høyfrekvente ord - Slå klokka; Sett #1 (BM & NN)
Høyfrekvente ord - Slå klokka; Sett #1 (BM & NN)
Høyfrekvente ord - Slå klokka; Sett #1 (BM & NN)
Høyfrekvente ord - Slå klokka; Sett #1 (BM & NN)
Høyfrekvente ord - Slå klokka; Sett #1 (BM & NN)
Grade Levels
Product Rating
File Type

Compressed Zip File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

22 MB|20 pages
Share
Product Description
Sett # 1 - Oransje

"Slå klokka" er en morsom og svært engasjerende aktivitet for innlæring av de 500 norske høyfrekvente ordene. Opplegget kan brukes på alle trinn, og har spesielt fått gode tilbakemeldinger fra spes ped lærere! Elevene kan jobbe i sitt eget tempo og på sitt nivå, noe som gjør opplegget enkelt å differesiere.

Opplegget består av 10 sett med hver sin farge. Elevene får utdelt hver sin tyggegummi-maskin, enten laminert eller til å lime inn i sin egen bok. For hver av de 10 listene (50 ord) de mestrer, mottar de en tyggegummi med tilsvarende farge som de limer inn i maskinen sin, i tillegg til en diplom. Målet er at elevene skal kunne lese hver liste på 1 minutt, men det er også mulig å tilpasse tiden etter elevenes nivå og lærerens forventninger.

Opplegget kan brukes som del av veiledet lesing, individuelt eller pararbeid på stasjon der elevene øver med hverandre, eller også som hjemmelekse.

I hvert sett får du:
- lærerinstruksjoner
- tyggegummi-maskin til printing
- små tyggegummier i settets tilsvarende farge
- en stor tyggegummi i settets tilsvarende farge til oppslag og visuell oversikt
- forside til loggbøker der øvingen og tiden til elevene registreres
- ordliste med de 50 ordene i settet
- ordkort med de 50 ordene
- diplomer

Opplegget er laget med den dysleksivennlige skrifttypen Dyslexie!

I preview-filen kan du se noe av det som følger med i de 10 pakkene. Ønsker å kjøpe alle de 10 settene, finner du dem i samlepakke her til redusert pris :)

SAMLEPAKKE: Slå klokka Sett 1-10
Total Pages
20 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
Other
Report this Resource
Loading...
$6.50
Digital Download
More products from Teaching FUNtastic
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
$6.50
Digital Download
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up