Konsonantforbindelser: Øvingsark med fl-ord

;
Grade Levels
3rd - 5th
Resource Type
Formats Included
  • PDF
Pages
40 sider
$4.75
$4.75
Share this resource
Report this resource to TPT

Description

I denne pakken finner du øvingsark med ord som begynner med konsonantforbindelsen fl-. Til hver konsonantforbindelse er det laget 15 små øvelser, fordelt på 4 sider, som trener konsonantforbindelsen på forskjellige måter.

Her får elevene øve på å finne ord, lese, skrive, skriftforming, fargelegge, forklare, tegne, lage setninger, lytte og skrive ned setninger som andre har skrevet, klippe og lime, teste seg og andre, stokke om ord til setninger, mm.

Øvingsarkene gir en variert trening på ord som begynner på konsonantforbindelsen fl-.
I pakken finens en fasit som er laget til øvelsen med omstokking av ord til setninger.
Det ligger også ved en veiledning/forklaring til hvordan hver av øvelsene er tenkt brukt.
Total Pages
40 sider
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
40 minutes
Report this resource to TPT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TPT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

TPT

TPT empowers educators to teach at their best.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up