Land i Europa - Makedonia [Utforskingsopplegg] [BM&NN]

Land i Europa - Makedonia [Utforskingsopplegg] [BM&NN]
Land i Europa - Makedonia [Utforskingsopplegg] [BM&NN]
Land i Europa - Makedonia [Utforskingsopplegg] [BM&NN]
Land i Europa - Makedonia [Utforskingsopplegg] [BM&NN]
Land i Europa - Makedonia [Utforskingsopplegg] [BM&NN]
Land i Europa - Makedonia [Utforskingsopplegg] [BM&NN]
Land i Europa - Makedonia [Utforskingsopplegg] [BM&NN]
Land i Europa - Makedonia [Utforskingsopplegg] [BM&NN]
Grade Levels
Product Rating
Product Q & A
File Type

Compressed Zip File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

9 MB|20 pages
Share
Product Description
Utforsk Makedonia med dette opplegget. Det finnes fem tilhørende arbeidsark som også kan skrives ut i A3 for å brukes som plakater. Både farge- og svarthvittversjoner er med. I tillegg har man oversikt/plakater med kart og landets plassering i verden. Kombiner gjerne med opplegget Europapass - samlebok for stempel.

NB! Opplegget er en del samlepakken:
hele Europa


Deler av opplegget har forhåndsbestemte felter som skal fylles inn, andre felter er fri og elevene får plass til å inkludere informasjon de mener er viktig. Elevene kan illustrere ved å tegne, eller søke etter bilder på nettet. Blanke maler er med slik at lærer kan definere hva fokuset i arbeidet skal være. Illustrasjoner som elevene kan pynte sidene med er vedlagt, og en rubrikk for vurdering av arbeidet er også inkludert.

De fem forhåndsbestemte arkene ser nærmere på viktig informasjon som hovedstad, språk, folketall, areal, styresett og nasjonaldag. Andre felter omhandler: landets fem største byer, interessante fakta, matkultur, uttrykk/ord, kjente mennesker, landets landskap og naturressurser, menneskeskapte og naturskapte landemerker, viktige historiske hendelser, valuta og økonomi/næringsgrunnlag.

Innholdet i dette opplegget er:
→ Rubrikk x 2
→ Forslag til problemstillinger
→ 5 plakater / arbeidsark om landet (også i svarthvitt til slutt i dokumentet)
→ 2 plakater med landet – regioner og plassert i verden (kan brukes som fremside, svarthvitt versjon følger med)
→ Maler på arbeidsark, velg eget innhold
→ Foreslåtte kilder

Utforskeropplegg om land i Europa er laget med tanke på følgende kompetansemål i samfunnsfag etter 4. og 7.trinn:

Kompetansemål i samfunnsfag etter 4.trinn:
✔ eleven skal kunne finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg
✔ skrive enkle tekstar om samfunnsfaglege tema og bruke grunnleggjande fagomgrep
✔ setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart
✔ fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg og nokre andre land
samtale om stader, folk og språk (og planleggje og presentere ei reise)

Kompetansemål i samfunnsfag etter 7.trinn:
✔ finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
✔ skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder
✔ samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
                             A N D R E   G O D E   O P P L E G G:

★ Ekstraopplegg for raske elever, opplegg til vikartimer eller bare noe i bakhånd?
   Jeg er ferdig-serien passer perfekt!

★ Rammeverk for prosjekt eller individuelt arbeid om emner i blant annet naturfag og
   samfunnsfag? Sjekk Vi utforsker-serien!

★ Mengdetrening og ekstraoppgaver i matematikk, grammatikk og mer?
   Vi øver-serien har det du trenger!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tusen takk for besøket! ♥ Maren
FacebookInstagramPinterestNyhetsbrev

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hvis du tar deg tid til å legge igjen feedback blir jeg veldig glad! Ved å gjøre det får du også TpT credits som du kan bruke som rabatt på senere kjøp!

Få med deg nyheter og oppdateringer: se etter den grønne stjernen ved siden av bildet mitt - klikk på den for å følge meg! Hurra! Du får nå oppdateringer fra meg! :-)
Total Pages
20 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$3.00
Digital Download
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
$3.00
Digital Download
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up