Leabhar Oibre - Cathal (Séideán Sí) // Workbook - Cathal (Séideán Sí)

Realta Ranga
369 Followers
Grade Levels
Format
PDF (1 MB|36 pages)
$6.00
Digital Download
$6.00
Digital Download
Share this resource
Realta Ranga
369 Followers

Description

Seo leabhar oibre a théann leis an urscéal 'Cathal' atá scríofa ag Aoife Ní Dhufaigh agus foilsithe ag Séideán Sí agus An Gúm.

Sa leabhar oibre seo tá trialacha tuisceana le dul le gach caibidil, tá gníomhaíochtaí scríbhneoireachta, gníomhaíochtaí ghramadaí, díospóireachtaí, obair foclóra, díriú ar nathanna cainte, taighde le déanamh, chomh maith le gníomhaíochtaí réamhléitheoireachta agus iarléitheoireachta.

Is féidir na gníomhaíochtaí sa leabhar oibre seo a dhéanamh ar scoil nó fiú cuid acu a thabhairt don obair bhaile. Tá na gníomhaíochtaí uilig i ndubh agus bán ionas go mbeadh an fotocóipeáil éasca.

Is ar an gcuraclam Rang 6 atá an úrscéal seo ar chlár Shéideáin Sí.


This is a workbook to go with the novel 'Cathal' which is written by Aoife Ní Dhufaigh and published by Séideán Sí and An Gúm.

In this workbook there are comprehension exercises for each chapter, writing activities, grammar activities, debates, word work, focus on phrases, research exercises, as well as pre-reading and post-reading activities.

The activities in this workbook can be done either at school or indeed given as homework. The activity pages are all in black and white to enable easy photocopying.

This novel is on the Séideán Sí 6th class curriculum.
Total Pages
36 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up