Leabhar Oibre - I gCéin is i gCóngar (Séideán Sí) // Workbook (Séideán Sí)

Created ByRealta Ranga
Grade Levels
Format
PDF (1 MB|27 pages)
$6.00
Digital Download
Share this resource
Realta Ranga

Realta Ranga

369 Followers
More products from Realta Ranga
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
$6.00
Digital Download

Product Description

Seo leabhar oibre a théann leis an mbailiúcháin de ghearrscéalta, 'I gCéin is i gCóngar', atá foilsithe ag Séideán Sí agus An Gúm.

Sa leabhar oibre seo tá trialacha tuisceana le dul le gach scéal, tá gníomhaíochtaí scríbhneoireachta, gníomhaíochtaí ghramadaí, díospóireachtaí, obair foclóra, díriú ar nathanna cainte, taighde le déanamh, chomh maith le gníomhaíochtaí iarléitheoireachta.

Is féidir na gníomhaíochtaí sa leabhar oibre seo a dhéanamh ar scoil nó fiú cuid acu a thabhairt don obair bhaile. Tá na gníomhaíochtaí uilig i ndubh agus bán ionas go mbeadh an fotocóipeáil éasca.

Is ar an gcuraclam Rang 6 atá an leabhar seo ar chlár Shéideáin Sí.


This is a workbook to go with the collection of short stories, 'I gCéin is i gCóngar', which is published by Séideán Sí and An Gúm.

In this workbook there are comprehension exercises for each story, writing activities, grammar activities, debates, word work, focus on phrases, research exercises, as well as post-reading activities.

The activities in this workbook can be done either at school or indeed given as homework. The activity pages are all in black and white to enable easy photocopying.

This book is on the Séideán Sí 6th class curriculum.
Total Pages
27 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.
  • Ratings & Reviews
  • Q & A

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up