Lese og skrive med norske forfattere: Alexander Kielland

Rated 5 out of 5, based on 1 reviews
1 Rating
;
Grade Levels
5th - 8th
Resource Type
Formats Included
  • PDF
Pages
29 sider
$3.00
$3.00
Share this resource
Report this resource to TPT

Description

Lese og skrive med norske forfattere er en serie med opplegg bygget rundt tekster av kjente norske forfattere. Det er plukket et lite utdrag fra et verk av forfatteren. Målet er at elevene gjennom dette korte utdraget, skal bli kjent med teksten og forfatteren, Gjennom å jobbe med teksten på forskjellige måter vil elevene få et nærere og dypere forhold til teksten. Forhåpentligvis kan de vekke interessen og lysten til å lese resten av verket til forfatteren, og gjennom denne lille smakebiten kanskje vil ønske å lese mer av forfatteren senere.

I dette opplegget har vi tatt for oss "Gift" av Alexander Kielland.
Her finner du teksten til den første siden av verket.

Opplegget innholder øvingsark med:
- Leseforståelse (clozeoppgaver, rekkefølge av setninger, .
- Lesetrening (repetert lesing, hastighetslesing,
- Ord- og begrepsforståelse (gjenkjenne betydningen av ord
- Skrivetrening:
- Høyfrekvente ord og ordkjeder.
- Tegning av forfatter og fra innholdet i lesetykket.
Total Pages
29 sider
Answer Key
Does not apply
Teaching Duration
40 minutes
Report this resource to TPT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TPT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

TPT

TPT empowers educators to teach at their best.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up