Easel by TpT
OVERVIEW

Interactive resources you can assign in your digital classroom from TpT.
Learn about Easel
TOOLS

Easel Activities
Pre-made digital activities. Add highlights, virtual manipulatives, and more.
Easel Assessments
Quizzes with auto-grading that will be available for purchase on TpT soon.
Total:
$0.00

Lese og skrive med norske forfattere: Alexander Kielland

Grade Levels
5th - 8th
Resource Type
Formats Included
  • PDF
Pages
29 sider
$3.00
$3.00
Share this resource

Description

Lese og skrive med norske forfattere er en serie med opplegg bygget rundt tekster av kjente norske forfattere. Det er plukket et lite utdrag fra et verk av forfatteren. Målet er at elevene gjennom dette korte utdraget, skal bli kjent med teksten og forfatteren, Gjennom å jobbe med teksten på forskjellige måter vil elevene få et nærere og dypere forhold til teksten. Forhåpentligvis kan de vekke interessen og lysten til å lese resten av verket til forfatteren, og gjennom denne lille smakebiten kanskje vil ønske å lese mer av forfatteren senere.

I dette opplegget har vi tatt for oss "Gift" av Alexander Kielland.
Her finner du teksten til den første siden av verket.

Opplegget innholder øvingsark med:
- Leseforståelse (clozeoppgaver, rekkefølge av setninger, .
- Lesetrening (repetert lesing, hastighetslesing,
- Ord- og begrepsforståelse (gjenkjenne betydningen av ord
- Skrivetrening:
- Høyfrekvente ord og ordkjeder.
- Tegning av forfatter og fra innholdet i lesetykket.
Total Pages
29 sider
Answer Key
Does not apply
Teaching Duration
40 minutes
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up