Lese og skrive med Æsops fabler: Løven og musa

Lese og skrive med Æsops fabler: Løven og musa
Lese og skrive med Æsops fabler: Løven og musa
Lese og skrive med Æsops fabler: Løven og musa
Lese og skrive med Æsops fabler: Løven og musa
Lese og skrive med Æsops fabler: Løven og musa
Lese og skrive med Æsops fabler: Løven og musa
Lese og skrive med Æsops fabler: Løven og musa
Lese og skrive med Æsops fabler: Løven og musa
Grade Levels
Resource Type
Product Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

561 KB|21 sider
Share
Product Description

Lese og skrive med Æsops fabler er en serie med øvingsark med utgangspunkt i fabler av Æsop. Fablene er ypperlige tekster til lesetrening. I tillegg har vi laget mange varierte øvelser for å bearbeide tekstene på forskjellige måter. Pakken inneholder 25 ark, hvor det finnes øvingsark til lesetrening, leseforståelse, repetert lesing, hurtighetslesing, begrepstrening, spørsmål og svar, gjenfortelling (skriftlig og muntlig), lesespill, øving på høyfrekvente ord, ordkjeder, oppgaver til refleksjon, skriveoppgaver, tegne- og fargeleggingsoppgaver m.m.

Fabelen som er valgt i denne pakken har tekst med mellom 100 og 200 ord. Oppleggene passer for 3. til 6. trinn.

Total Pages
21 sider
Answer Key
N/A
Teaching Duration
2 hours
Report this Resource
Loading...
$2.00
Digital Download
More products from Nettelevens Laeringsressurser
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up