Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Lesebelønningssystem inkl. diplomer, logg og oversikter (BM & NN)

Lesebelønningssystem inkl. diplomer, logg og oversikter (BM & NN)
Lesebelønningssystem inkl. diplomer, logg og oversikter (BM & NN)
Lesebelønningssystem inkl. diplomer, logg og oversikter (BM & NN)
Lesebelønningssystem inkl. diplomer, logg og oversikter (BM & NN)
Lesebelønningssystem inkl. diplomer, logg og oversikter (BM & NN)
Lesebelønningssystem inkl. diplomer, logg og oversikter (BM & NN)
Lesebelønningssystem inkl. diplomer, logg og oversikter (BM & NN)
Lesebelønningssystem inkl. diplomer, logg og oversikter (BM & NN)
Product Description
Dette er lesebelønningssystemet jeg bruker i mine klasser, for ¨motivere både mine sterke og svake lesere. Jeg har god erfaring med å bruke opplegget fra etter jul i 1. klasse og videre opp gjennom 5. klasse. Andre har meldt om vellykket bruk til og med opp i 7. klasse, og med enkeltelever.

Med denne pakken kan du velge diplomer i A4 eller A3 format. Print ut ønsket format og skriv på navn for hånd, eller skriv på elevnavn dirkete i filen før de printes.

Systemet kan følges på samme måte dersom du teller antall leste minutter i stedet for antall sider, og det følger med diplomer for antall leste sider; 50, 150, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 og 3000 sider, samt 10 redigerbare diplomer for antall leste minutter der du selv velger tiden.

Det følger også med et skjema for ”Se hva vi leser!”, der elevene kan føre inn bøkene de leser og gi en kort vurdering når den er ferdiglest. Leselogg for klassen der de noterer leste sider/minutter, og en oversikt for læreren som kan noteres i digitalt rett i fila eller printes ut.

Diplomene er inndelt i 10 nivåer, der de første kommer tettere enn diplomene mot slutten. Dette fordi elevene skal føle mestring tidlig i opplegget, og man skal kunne starte med det allerede i 1. klasse.

INNKLUERT:

- 10 forskjellige diplomer - velg mellom A4 og A3
- velg mellom diplomer for antall leste minutter eller leste sider
- klassens leselogg
- lærerens oversikt skjema - kan også skrives i digitalt
- Oversiktsskjema fo rhvilke bøker elevene leser

Ms.Eirin
www.teachingfuntastic.com
Total Pages
45+
Answer Key
N/A
Teaching Duration
Lifelong tool
Report this Resource
  • Comments & Ratings
  • Product Q & A
Loading...
$6.50
Digital Download
$6.50
Digital Download
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up