Luan van thac sy

2 Downloads
Luan van thac sy
Luan van thac sy
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
Word Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.04 MB

PRODUCT DESCRIPTION

Hiện nay nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, hội nhập kinh tế ngày càng mở rộng đòi hỏi nền giáo dục Việt Nam không ngừng cải tiến, đổi mới phù hợp với xu hướng của thế giới và các quốc gia trong khu vực. Nhận định tình hình này Đảng ta đã sớm có chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Đảng đã chỉ ra: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn;...” và chỉ ra mục tiêu cho giáo dục phổ thông: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời...”. Như vậy vấn đề thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn phải được đặt ở vị trí quan trọng của quá trình dạy và học.
Total Pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: Not yet rated
 (1 Followers)
FREE
Digital Download
Luan van thac sy
Luan van thac sy