Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall

Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall
Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall
Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall
Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall
Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall
Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall
Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall
Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall
Grade Levels
Resource Type
File Type
PDF (858 KB|25 sider)
$4.50
Digital Download
$4.50
Digital Download
Product Description

Matematikkopplegget TIERVENNER er en serie med øvingsark som elevene kan bruke til å trene tiervennene. Her er mange forskjellige øvelser hvor elevene får øve på tiervennene

- halvkonkreter med figurer

- tellestreker

- tall

- parkobling av halvkonkreter, tellestreker og tall

- addisjon med tiervenner.

- m.m

Alle som jobber med matematikk i barneskolen vet at tiervennene er en viktig del av opplæringen i matematikk for å hjelpe og sikre at elevene får en god forståelse av titallsystemet, og er viktig i mange regneoperasjoner som elevene kommer bort i etter hvert som tallene blir større.

Langvarig og grundig øving på tiervennene ernødvendig for at elevene skal få automatisert disse.

Total Pages
25 sider
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.
Loading...

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up