Matematikk: Tiervenner med figurer, tellestreker og tall

Grade Levels
1st - 3rd
Resource Type
Formats Included
  • PDF
Pages
25 sider
$4.50
$4.50
Share this resource

Description

Matematikkopplegget TIERVENNER er en serie med øvingsark som elevene kan bruke til å trene tiervennene. Her er mange forskjellige øvelser hvor elevene får øve på tiervennene

- halvkonkreter med figurer

- tellestreker

- tall

- parkobling av halvkonkreter, tellestreker og tall

- addisjon med tiervenner.

- m.m

Alle som jobber med matematikk i barneskolen vet at tiervennene er en viktig del av opplæringen i matematikk for å hjelpe og sikre at elevene får en god forståelse av titallsystemet, og er viktig i mange regneoperasjoner som elevene kommer bort i etter hvert som tallene blir større.

Langvarig og grundig øving på tiervennene ernødvendig for at elevene skal få automatisert disse.

Total Pages
25 sider
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up