26 Downloads

Matteloop - tiere & enere, multiplikasjon, og divisjon

Matteloop - tiere & enere, multiplikasjon, og divisjon
Matteloop - tiere & enere, multiplikasjon, og divisjon
Matteloop - tiere & enere, multiplikasjon, og divisjon
Matteloop - tiere & enere, multiplikasjon, og divisjon
Grade Levels
Resource Type
Product Rating
File Type

Compressed Zip File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

7 MB|5 pages
Share
Product Description

En matteloop er en aktivitet for hele klassen, hvor man i fellesskap går gjennom ulike matematikkoppgaver, og det er opp til elevene å sjekke om de har svaret på sitt kort.


Hvordan bruke matteloop-kort:
En elev starter med å spørre “hvem har .....” ut ifra sitt kort - for eksempel “hvem har to tiere og fire enere?”. Alle elevene følger med der hvor det står “jeg har” på sitt kort. Den eleven som har et kort hvor det står 24 sier “Jeg har 24!".

Eleven snur deretter kortet sitt, og spør ”hvem har .....” ut ifra hva som står på kortet. Slik fortsetter aktiviteten til alle kortene er brukt.

Alle elevene må tenke seg om etter hver “hvem har”-utsagn for å kunne kontrollere om det er deres kort det er snakk om. Dermed er elevene delaktige hele runden, ikke bare når deres eget kort er “i spill”.

Hvem kan spille?

Hver loop i denne pakken inneholder 24 kort. Det ligger instruksjoner i pakken om hvordan loopen enkelt kan benyttes dersom du har enten færre eller flere elever enn dette.

__________________

Denne pakken inneholder tre ulike looper på norsk som kan brukes i matte.

Total Pages
5 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up