Norsk: Geometri 2 - Tangram pusleoppgaver [Vi øver-serien] [BM&NN]

Grade Levels
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th
Resource Types
Product Rating
File Type
Compressed Zip File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
How to unzip files.
5.38 MB   |   30 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Tangram er en flott måte å eksperimentere og bli bedre kjent med geometriske figurer som parallellogram, rombe, rektangler og trekanter. Man får også jobbet med kongruens og formlikhet. Det er også mulig å trekke inn trekke inn brøkregning, arealberegning og koordinatsystem. Les mer om tangram i bloggen min: 4 GODE grunner til at du bør bruke tangram i klasserommet!

Dette opplegget er en del av "Vi øver”-serien. Formålet med den er at du som lærer skal ha et enkelt og raskt alternativ eller supplement til emnet dere arbeider med i læreboken. Noen elever blir kanskje raskt ferdig og trenger ekstra oppgaver, andre elever sliter kanskje med forståelse av emnet og trenger mengdetrening. Opplegget kan fint brukes på stasjoner. Du kan differensiere og gi ekstra trening til de som har behov for det, mens du har mulighet til å hjelpe flere elever.

I dette opplegget får du:
✔ 30+ oppgaver
✔ maler til utskrift av tangram
✔ bokmål & nynorsk
✔ lærerveiledning
✔ differensierte alternativer
✔ fasit & løsningsforslag/tips

Tangram:
Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemålene i matematikk etter 2. og 4.årstrinn. Helt konkret jobber opplegget mot at eleven skal:
→ kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka (2.årstrinn)
→ teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design (4. årstrinn)

Se på preview for å vurdere om oppgavetypene passer for dine elever.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
                             A N D R E   G O D E   O P P L E G G:

★ Ekstraopplegg for raske elever, opplegg til vikartimer eller bare noe i bakhånd?
   Jeg er ferdig-serien passer perfekt!

★ Rammeverk for prosjekt eller individuelt arbeid om emner i blant annet naturfag og
   samfunnsfag? Sjekk Vi utforsker-serien!

★ Mengdetrening og ekstraoppgaver i matematikk, grammatikk og mer?
   Vi øver-serien har det du trenger!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tusen takk for besøket! ♥ Maren
FacebookInstagramPinterestNyhetsbrev

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hvis du tar deg tid til å legge igjen feedback blir jeg veldig glad! Ved å gjøre det får du også TpT credits som du kan bruke som rabatt på senere kjøp!

Få med deg nyheter og oppdateringer: se etter den grønne stjernen ved siden av bildet mitt - klikk på den for å følge meg! Hurra! Du får nå oppdateringer fra meg! :-)
Total Pages
30
Answer Key
Included
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
19 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$5.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,660 Followers)
$5.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Norsk: Geometri 2 - Tangram pusleoppgaver [Vi øver-serien]
Norsk: Geometri 2 - Tangram pusleoppgaver [Vi øver-serien]
Norsk: Geometri 2 - Tangram pusleoppgaver [Vi øver-serien]
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up