Norsk nyttårspakke - SMARTE mål for skolehalvåret! [BM & NN]

Grade Levels
Product Rating
4.0
File Type
Compressed Zip File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
How to unzip files.
5.3 MB   |   30 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Dette undervisningsopplegget retter seg mot at juleferien er ferdig, man kommer tilbake på skolen etter nyttår og at man har siste halvdel av skoleåret foran seg! Nå er det på tide å sette seg mål!

Opplegget legger opp til en kort oppsummering av halvåret man har bak seg på skolen, samt fjoråret rent personlig sett og julefeiringen. Sistnevnte fokuserer bevisst på andre aspekter ved julefeiringen enn gaver. Det handler om hvem man var sammen med og hva man gjorde sammen med dem. Formålet med dette er å fokusere på de mer ikke-materielle tingene knyttet til julefeiring.

Hovedfokuset i nyttårspakken er å sette SMARTE mål for skolehalvåret som kommer. Det er med et plakat-sett som forklarer hvert element i SMARTE mål-metoden, samt en rekke arbeidsark som hjelper klassen og den enkelte elev i å sette mål man skal arbeide systematisk mot. Dette kan være faglige og sosiale mål.

SMARTE mål er mål som er:
★ S – Spesifikke
★ M – Målbare
★ A – Attraktive
★ R – Realistiske
★ T – Tidsbestemte
★ E - Evaluerbare

Nyttårspakken er rettet mot elever fra rundt 3.-7.klasse. Enkelte oppgaver og aktiviteter egner seg godt for også yngre og eldre elever. Innholdet kan også med fordel benyttes i spesialundervisning, eller i andre en-til-en-situasjoner. Å ta i bruk SMARTE mål-metoden med enkeltelever som av ulike grunner har vansker på skolen kan være en nyttig måte å systematisere arbeidet fremover.

I denne pakken vil du finne
★ 30+ sider med arbeidsark, plakater og instruksjoner
★ Lærerguide
★ Bokmål og nynorsk

Se nærmere på innholdet i pakken på preview!

Arbeidsark og plakater i denne pakken er:
→ SMARTE mål-plakater (En oversikt + en for hvert element i metoden)
→ Året som var
→ Julen som var
→ Skoleåret til nå
→ SMARTE mål-skjema (to varianter)
→ Klassens mål - forslagsslipper
→ Klassens mål
→ Mål - tankekart
→ Jeg liker å arbeide
→ S.M.A.R.T.E mål x 2
→ Mine egne mål x 2
→ Logg - målarbeid
→ Evaluering underveis
→ Evaluering til slutt

*****************************************************************************
Se på mine andre norske produkter!
Se på mine juleprodukter!
*****************************************************************************

Tusen takk for besøket!
♥ Maren

*****************************************************************************
Hvis du tar deg tid til å legge igjen feedback blir jeg veldig glad! Ved å gjøre det får du også TpT credits som du kan bruke som rabatt på senere kjøp!

Få med deg nyheter i butikken min: se etter den grønne stjernen ved siden av butikklogoen. Klikk på den for å følge meg. Hurra! Du får nå oppdateringer om butikken!
Total Pages
30
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
6 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$4.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,047 Followers)
$4.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Norsk nyttårspakke - SMARTE mål for skolehalvåret! [BM & NN]
Norsk nyttårspakke - SMARTE mål for skolehalvåret! [BM & NN]
Norsk nyttårspakke - SMARTE mål for skolehalvåret! [BM & NN]
Norsk nyttårspakke - SMARTE mål for skolehalvåret! [BM & NN]