Próiséis Scríbhneoireachta:Bainisteoir // Writing Process:Progress Manager

Próiséis Scríbhneoireachta:Bainisteoir // Writing Process:
Próiséis Scríbhneoireachta:Bainisteoir // Writing Process:
Próiséis Scríbhneoireachta:Bainisteoir // Writing Process:
Próiséis Scríbhneoireachta:Bainisteoir // Writing Process:
Grade Levels
3rd, 4th, 5th, 6th
Resource Types
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
3.75 MB   |   17 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Seo acmhainn deas chun bainistíocht a dhéanamh ar an bpróiséis scríbhneoireachta sa seomra ranga. Tá leathanach do gach céim sa phróiséis:
- Réamh-scríbhneoireacht
- Dréachtú
- Piar-eagarthóireacht
- Athbhreithniú
- Eagarthóireacht
- Foilsiú.
Tá gach leathanach ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla ionas gur féidir an dá rud a chur droim le droim roimh é a lánú. Mar sin, is acmhainn é atá úsáideach don scríbhneoireacht sa dá theanga.
Má bhíonn siad á crochadh ón tsíleál agus má bhíonn ansin ainmneacha na bpáistí ar phionnaí éadaigh agat - d'fhéadfadh siad a bpionnaí féin a bhogadh le taispeáint cén áit sa phróiséis is atá siad ag obair.
Seo go maith ó thaobh bainistíocht ranga de, agus chomh maith ó thaobh spreagadh na bpáistí de.

This is a resource for managing the writing process in the classroom. It includes a poster for each stage in the writing process:
- Pre Writing
- Drafting
- Peer-editing
- Revising
- Editing
- Publishing
Each page is available in both Irish and English so that they can be placed back to back before laminating. In this way, this resource can be used for writing in either language.
If it's hanging from the ceiling, and the children's names are on clothes pegs, they can then move their pegs in order to show what stage of the writing process they are working at.
This works excellently both in terms of classroom management and in terms of encouraging the children to progress their efforts.
Total Pages
17
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
5 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$2.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (176 Followers)
$2.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Próiséis Scríbhneoireachta:Bainisteoir // Writing Process:
Próiséis Scríbhneoireachta:Bainisteoir // Writing Process:
Próiséis Scríbhneoireachta:Bainisteoir // Writing Process:
Próiséis Scríbhneoireachta:Bainisteoir // Writing Process: