Regnestrategier - plakater og arbeidsark (BM & NN)

Grade Levels
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th
Resource Types
Product Rating
File Type
Compressed Zip File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
How to unzip files.
178.54 MB   |   65+ pages

PRODUCT DESCRIPTION

Regnestrategier er like viktig å ha fokus på som lesestrategier! Med enkle, visuelle plakater, samt arbeidsark som øver hver regnestrategi, får du her en pakke som kan brukes på hele barnetrinnet. I tillegg til arbeidsarkene, får du med maler slik at du enkelt kan lage egne, tilsvarende øveark. Dette gjør at opplegget lett kan tilpasses de forskjellige klassetrinnene, ettersom de etterhvert regner med større tall.

Pakken består av:
* 9 plakater som illustrerer forskjellige matematiske hjelpemidler:
- bruke fingrene
- bruke konkreter
- bruke hoderegning
- bruke tallsetninger
- bruke tallinje
- bruke hundrerrute
- bruke tierramme
- bruke tegning
- bruke tellestreker

* 17 plakater som illustrer forskjellige regnestrategier innenfor addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon:
- pluss og minus 0
- pluss og minus 10
- telle videre
- telle nedover
- tiervenner
- finn dobbel med addisjon
- finn dobbel med multiplikasjon
- gjentatt addisjon
- gjentatt subtraksjon
- fyll opp tieren ved addisjon
- fyll opp tieren ved subtraksjon
- bytt om tallene ved addisjon
- bytt om tallene ved multiplikasjon
- dobbel +1
- dobbel -1
- halvere ved å dele
- tallfamilier (addisjon/subtraksjon, multiplikasjon/divisjon)

* alle de 26 plakatene som småkort i A6 størrelse som elevene kan bruke som hjelp på stasjoner

* 28 arbeidsark i sort/hvitt som øver de forskjellige regnestrategiene og lar elevene bruke hjelpemidlene.

* maler til hvert arbeidsark, der du selv kan skrive inn nye regnestykker i Powerpoint for å lage tilsvarende selv!

* alle 26 plakatene som bildefiler slik at de kan settes inn i ukeplaner eller arbeidsplaner, evt på hjemmesiden

Pakken kommer på nynorsk etterhvert....
Total Pages
65+
Answer Key
N/A
Teaching Duration
1 Year

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
62 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,303 Followers)
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Regnestrategier - plakater og arbeidsark (BM & NN)
Regnestrategier - plakater og arbeidsark (BM & NN)
Regnestrategier - plakater og arbeidsark (BM & NN)
Regnestrategier - plakater og arbeidsark (BM & NN)
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up