Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Rimord - Ord- og bildekort [Vi øver-serien] [BM&NN]

Rimord - Ord- og bildekort [Vi øver-serien] [BM&NN]
Rimord - Ord- og bildekort [Vi øver-serien] [BM&NN]
Rimord - Ord- og bildekort [Vi øver-serien] [BM&NN]
Rimord - Ord- og bildekort [Vi øver-serien] [BM&NN]
Rimord - Ord- og bildekort [Vi øver-serien] [BM&NN]
Rimord - Ord- og bildekort [Vi øver-serien] [BM&NN]
Rimord - Ord- og bildekort [Vi øver-serien] [BM&NN]
Rimord - Ord- og bildekort [Vi øver-serien] [BM&NN]
Product Description
Formålet med bildekort i "Vi øver”-serien er at du som lærer skal ha et enkelt og raskt alternativ/supplement til emnet dere arbeider med i læreboken. Kortene er god støtte til ordinnlæring, og ikke minst muntlig aktivitet. Kortene kommer i tre varianter: bare bilde, bare ord, ord og bilde sammen.

LES OM ULIKE ARBEIDSMÅTER I BLOGGEN HER!

I dette opplegget får du:
✔ 160 ulike ord!
✔ bildekort med ord
✔ bildekort med bare bilde
✔ ordstriper
✔ bokmål & nynorsk
✔ lærerveiledning

Rimord:
Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemålene i norsk og engelsk etter 2.årstrinn. Helt konkret jobber opplegget mot at eleven skal:
→ lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
→ leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
→ vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
→ lese store og små trykte bokstaver

160 RIMORD:

bok, klok, krok, tok, hatt, katt, skatt, natt, kube, tube, øre, røre, spor, bror, garn, barn, konge, fjonge, ape, gape, hane, svane, glane, spane, kran, ran, man, gran, belte, smelte, pult, sult, kake, smake, bake, ake, gris, glis, pris, mais, ris, avis, is, fis, egg, skjegg, vegg, klegg, blåse, låse, drømme, svømme, sy, fly, brev, rev, brann, vann, tann mann, rose, kose, jakke, pakke, rund, hund, tær, bær, pil, bil, sil, smil, damp, svamp, kamp, ramp, stikk, musikk, ost, kost, stol, sol, våt, båt, drikke, slikke, ball, tall, kåpe, såpe, reke, peke, krone, trone, nese, nese, sopp, kopp, hopp, mopp, blå, rå, gul, kul, se, be, fe, le, fem, klem, bur, sur, føne, høne, steke, leke, hus, mus, pus, lus, brus, krus, heks, kjeks, spiller, briller, bille, trille, felle, telle, bjelle, skrelle, mel, sel, ri, si, slapp, kjapp, trapp, kvapp, fort, port, hjort, kort, frisk, fisk, bade, spade, klo, slo, dress og gress.

Ordene som er ulike i nynorskversjonen: hest, vest, sete, ete, drøyme, gløyme, fann, fall, kritt, sitt, nase, vase, tre, steike, leike, spele, fele, telje, selje, hel, gli, gjess, rein, sein og ven.

Se på preview for å vurdere om ord- og bildekortene passer for dine elever.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
                             A N D R E   G O D E   O P P L E G G:

★ Ekstraopplegg for raske elever, opplegg til vikartimer eller bare noe i bakhånd?
   Jeg er ferdig-serien passer perfekt!

★ Rammeverk for prosjekt eller individuelt arbeid om emner i blant annet naturfag og
   samfunnsfag? Sjekk Vi utforsker-serien!

★ Mengdetrening og ekstraoppgaver i matematikk, grammatikk og mer?
   Vi øver-serien har det du trenger!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tusen takk for besøket! ♥ Maren
FacebookInstagramPinterestNyhetsbrev

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hvis du tar deg tid til å legge igjen feedback blir jeg veldig glad! Ved å gjøre det får du også TpT credits som du kan bruke som rabatt på senere kjøp!

Få med deg nyheter og oppdateringer: se etter den grønne stjernen ved siden av bildet mitt - klikk på den for å følge meg! Hurra! Du får nå oppdateringer fra meg! :-)
Total Pages
160 kort
Answer Key
Included
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
  • Comments & Ratings
  • Product Q & A
Loading...
$10.00
Digital Download
$10.00
Digital Download
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up