Setningslek 1 - morsomme setninger som engasjerer

Grade Levels
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th
Resource Types
Product Rating
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
4.31 MB   |   12 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Introduksjon
Setningslek 1 kan brukes på mange ulike måter, men er her laget som et spill for bruk i stasjonsundervisninga. Kortene skrives ut, lamineres og klippes opp. Deretter legges de i tre ulike bunker og gjerne i tre ulike små skåler. Deretter trekker elevene et A, et B, og et C-kort. Disse kortene utgjør da en morsom setning. Eksempler kan være «Hunden mjauer på gamlehjemmet» eller «Bestemor angriper på skolen». En kan velge at elevene skal lese opp setningene for hverandre etter tur når de har trukket kort, og sammen også sette sammen ulike setninger. Da blir aktiviteten muntlig og gir trening i å lese høyt for andre. En annen metode jeg har brukt mye er å la elevene gjøre som tidligere forklart med trekkingen, men deretter skrive setningene i skriveboka si eller ved hjelp av et av kopiarkene som følger med. Kollegaer av meg har også brukt dette i anledning øving av finskrift, gjennom at det for elevene ble mer motiverende å skrive pent sammenhengende når de fikk skrive morsomme setninger som dette.

Setningslek 1 kan brukes på mange ulike trinn og nivåer og det er bare lærerens fantasi som kan sette grenser for ulike bruksområder. Kortene kan brukes i språkleker for de minste i samling eller på lærerbetjent stasjon. Da kan en sammen lese, og lage setninger sammen.

Kompetansemål i norsk
Etter 2. trinn:
- lese store og små trykte bokstaver
- arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
- skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur

Etter 4. trinn:
- skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
- variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
Total Pages
12
Answer Key
Does Not Apply
Teaching Duration
30 Minutes

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
39 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$4.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,175 Followers)
$4.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Setningslek 1 - morsomme setninger som engasjerer
Setningslek 1 - morsomme setninger som engasjerer
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up