Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Setningslek 2 - morsomme setninger som engasjerer

Setningslek 2 - morsomme setninger som engasjerer
Setningslek 2 - morsomme setninger som engasjerer
Setningslek 2 - morsomme setninger som engasjerer
Setningslek 2 - morsomme setninger som engasjerer
Product Description
Setningslek 2 kan brukes på mange ulike måter, men er her laget som et spill for bruk i stasjonsundervisninga. Kortene skrives ut, lamineres og klippes opp. Deretter legges de i tre ulike bunker og gjerne i tre ulike små skåler. Deretter trekker elevene et A, et B, og et C-kort. Disse kortene utgjør da en morsom setning. Eksempler kan være «Bilen synger i stekepanna» eller «Dronningen flyr på bestemor». En kan velge at elevene skal lese opp setningene for hverandre etter tur når de har trukket kort, og sammen også sette sammen ulike setninger. Da blir aktiviteten muntlig og gir trening i å lese høyt for andre. En annen metode jeg har brukt mye er å la elevene gjøre som tidligere forklart med trekkingen, men deretter skrive setningene i skriveboka si eller ved hjelp av et av kopiarkene som følger med. Kollegaer av meg har også brukt dette i anledning øving av finskrift, gjennom at det for elevene ble mer motiverende å skrive pent sammenhengende når de fikk skrive morsomme setninger som dette.
Setningslek 2 kan brukes på mange ulike trinn og nivåer og det er bare lærerens fantasi som kan sette grenser for ulike bruksområder. Kortene kan brukes i språkleker for de minste i samling eller på lærerbetjent stasjon. Da kan en sammen lese, og lage setninger sammen.

Kompetansemål i norsk
Etter 2. trinn:
- lese store og små trykte bokstaver
- arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
- skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur

Etter 4. trinn:
- skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
- variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
Total Pages
12 pages
Answer Key
Does not apply
Teaching Duration
30 minutes
Report this Resource
  • Comments & Ratings
  • Product Q & A
Loading...
$5.00
Digital Download
Add one to cart

Advertisement

Advertisement

$5.00
Digital Download
Add one to cart
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up