Småproblemer - Åpne opplegg 1 - Å1-Å24

Småproblemer - Åpne opplegg 1 - Å1-Å24
Subjects
Grade Levels
2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th
Resource Types
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
5.77 MB   |   14 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Småproblemer er problemløsingsoppgaver og regnefortellinger for 2-4 klasse, som kan løses individuelt, i par, grupper eller i hel klasse. Veiledning til bruk og forslag til arbeidsmåter ligger sammen med oppgavene.

I Småproblemer - Åpne opplegg møter elevene 24 ulike åpne opplegg som gir elevene mulighet til å selv initiere, igangsette og arbeide med ulike emner og stille spørsmål til oppgaven de er gitt. Gjennom slike oppgaver kan ulike strategier, emner og mål avdekkes både av elevene og av læreren.

Oppgavene er KUN på bokmål, og finnes i to versjoner - med og uten farger. Fasit vil komme på TPT etter hvert som alle oppgavesettene er lagt ut.

Les mer om Begynneropplæring med Runar og Småproblemer på www.annerledes.org.
Total Pages
14
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
1 rating
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$2.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,175 Followers)
$2.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Småproblemer - Åpne opplegg 1 - Å1-Å24
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up