Småproblemer Tallkatter 3 - T49-T72

Småproblemer Tallkatter 3 - T49-T72
Subjects
Grade Levels
2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th
Resource Types
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.88 MB   |   13 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Småproblemer er problemløsingsoppgaver og regnefortellinger for 2-4 klasse, som kan løses individuelt, i par, grupper eller i hel klasse. Veiledning til bruk og forslag til arbeidsmåter ligger sammen med oppgavene.

I Småproblemer Tallkatter får elevene arbeide med å doble, halvere, trekke fra og legge til for å komme frem til hvilket tall katten står for.

Oppgavene er KUN på bokmål, og finnes i to versjoner - med og uten farger. Fasit vil komme på TPT etter hvert som alle oppgavesettene er lagt ut.

Les mer om Begynneropplæring med Runar og Småproblemer på www.annerledes.org.
Total Pages
13
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
1 Month

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
3.8
Clarity:
4.0
Total:
3 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$2.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,196 Followers)
$2.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Småproblemer Tallkatter 3 - T49-T72
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up