Småproblemer - Tid 1 - TID1-TID24

Småproblemer - Tid 1 - TID1-TID24
Subjects
Grade Levels
1st, 2nd, 3rd, 4th
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
3.74 MB   |   13 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Småproblemer er problemløsingsoppgaver og regnefortellinger for 2-4 klasse og oppover, som kan løses individuelt, i par, grupper eller i hel klasse. Veiledning til bruk og forslag til arbeidsmåter ligger sammen med oppgavene. Oppgavene er KUN på bokmål, og finnes i to versjoner - med og uten farger. Fasit vil komme på TPT etter hvert som alle oppgavesettene er lagt ut.

I dette settet møter elevene oppgaver hvor de skal finne ut hvor lang tid som har gått fra et gitt tidspunkt. Tidspunktene tar utgangspunkt i fra hel time og fem minutter før hel time, og er det første av flere sett.

Les mer på www.annerledes.org hos Begynneropplæring med Runar.
Total Pages
13
Answer Key
Does Not Apply
Teaching Duration
1 Week

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$2.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,032 Followers)
$2.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Småproblemer - Tid 1 - TID1-TID24