Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)

Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Per
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Per
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Per
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Per
Grade Levels
3rd, 4th, 5th, 6th
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
1.72 MB   |   29 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Seo treoracha agus gníomhaíochtaí le haghaidh 6 stáisiún mhata bunaithe ar chéatadáin. Tá siad oiriúnach do Rang 5/6. Clúdaíonn na gníomhaíochtaí éagsúla na topaicí seo a leanas :

Céatadáin Scrofa - cluiche - ag fáil céatadán d'uimhir
Domanónna - céatadáin, codáin agus deachúlacha a mheaitseáil
Fadhbanna Siopadóireachta agus céatadáin
100% Cliste - Rudaí a bhriseadh síos mar cuideanna de 100%
Cluiche Ríomhaire - cén céatadán d'uimhir amháin ná uimhir eile?
Cluiche ciorcail bunaithe ar ord oibríochta

This is instructions and activities for 6 maths stations based an percentages. They are appropriate for 5th / 6th class. The various activities cover the following topics.

Percent Scramble - game - find a percentage of a number
Dominoes - match equal percentages, fractions and decimals
Percentages and shopping problems
100% Smart - breaking down segments of 100%
Computer game - what percentage is one number of another
Loop game based on the order of operations

Copyright - Réalta Ranga
Total Pages
29
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
3.8
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
3 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$3.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (176 Followers)
$3.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Per
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Per
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Per
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Per