Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)

Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)
Stáisiúin Mhata - Céatadáin (as Gaeilge) // Stations - Percentages (in Irish)
Product Description
Seo treoracha agus gníomhaíochtaí le haghaidh 6 stáisiún mhata bunaithe ar chéatadáin. Tá siad oiriúnach do Rang 5/6. Clúdaíonn na gníomhaíochtaí éagsúla na topaicí seo a leanas :

Céatadáin Scrofa - cluiche - ag fáil céatadán d'uimhir
Domanónna - céatadáin, codáin agus deachúlacha a mheaitseáil
Fadhbanna Siopadóireachta agus céatadáin
100% Cliste - Rudaí a bhriseadh síos mar cuideanna de 100%
Cluiche Ríomhaire - cén céatadán d'uimhir amháin ná uimhir eile?
Cluiche ciorcail bunaithe ar ord oibríochta

This is instructions and activities for 6 maths stations based an percentages. They are appropriate for 5th / 6th class. The various activities cover the following topics.

Percent Scramble - game - find a percentage of a number
Dominoes - match equal percentages, fractions and decimals
Percentages and shopping problems
100% Smart - breaking down segments of 100%
Computer game - what percentage is one number of another
Loop game based on the order of operations

Copyright - Réalta Ranga
Total Pages
29 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
  • Comments & Ratings
  • Product Q & A
Loading...
$3.00
Digital Download
Add one to cart
avatar

Realta Ranga

185 Followers
Follow

Advertisement

Advertisement

$3.00
Digital Download
Add one to cart
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up