Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Stjerneregner - Stjerneproblemer

Stjerneregner - Stjerneproblemer
Stjerneregner - Stjerneproblemer
Stjerneregner - Stjerneproblemer
Stjerneregner - Stjerneproblemer
Stjerneregner - Stjerneproblemer
Stjerneregner - Stjerneproblemer
Stjerneregner - Stjerneproblemer
Grade Levels
Resource Type
Product Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

74 MB|108 pages
Product Description
«Stjerneproblemer»

Se Søndagsoverraskelse 19 for utdrag av de 20 første kortene.


I «Stjerneproblemer» skal elevene være Stjernehelter og finne svar på de ulike problemløsingsoppgavene som varierer i vanskelighetsgrad og emner. Oppgavene skal likevel være mulig å løse enten ved samarbeid med læringsvenn eller med litt veiledning. Elevene bør også få mulighet til å bruke konkretiseringsmateriell slik som tellebrikker eller annet hvor det kan være nødvendig. En kan organisere arbeidet med «Stjerneproblemer» på ulike måter og dette gjennom både inviduelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid, eller i stasjonsundervisninga. Hvordan du ønsker å legge opp arbeidet er helt opp til deg, og hva som fungerer for din klasse. Her er noen forslag:Stjerneboka

Det er lagt med en mal for å lage Stjerneboka til hver enkelt elev. Den kan en lime på forsida til kladdeboka som gjerne kan være helt uten linjer og ruter. Her limer elevene inn oppgavene de løser, og skriver, tegner og forklarer hvordan de kom frem til svaret. De kan enten komme til deg som lærer for å få godkjent oppgavene sine med et klistremerke (kanskje en stjerne der også), eller at du retter bøkene med jevne mellomrom. I «Stjerneregner» finner du 200 oppgaver klare til bruk. Se andre hefter hos meg, eller lag dine egne for flere. For å lette arbeidet med å holde styr på oppgavene, kan hver elev gjerne ha sin konvolutt. I forhold til ulik aldersgruppe kan også laminerte kort være tingen, hvor elevene henter kort og krysser av på lista si, for deretter å skrive av og løse oppgaven.Stjernequiz

Del ut et sett med et gitt antall oppgaver og la grupper/lag konkurere om hvem som klarer å løse oppgavene først. I dette arbeidet må elevene samarbeide sammen og sende opp en ny elev for hver gang de skal få godkjent en oppgave. På den måten må alle elevene forklare muntlig matematisk hvordan de kom frem til oppgaven. De må også trene på å være stille og hviske, for å ikke avsløre svaret for de andre.Stjernestund

Elevene bruker kladdeark, eller whiteboardtavler hvor du som lærer leder stjernestunden med elevene. Du presenterer oppgaven, gjerne på prosjektor eller bare ved å lese eller skrive opp oppgaven. Elevene skal da løse oppgaven innenfor et gitt tidsrom eller til den noen har løst den. Dette litt ettersom hvor stor gruppa er, og spennet på nivå. Deretter diskuterer dere om svaret som er blitt gitt enten av en eller flere virker rimelig, før det avgjøres om en er kommet frem til rett svar. Denne Stjernestunden kan en også godt bruke i stasjonsundervisning med veiledet matematikk på en lærerbetjent stasjon. En kan også la laminerte kort ligge på en stasjon hvor elevene selv har en Stjernestund og løser oppgavene. Da kan det være greit at de kan få sjekke en fasit til slutt. Den bør du ha forberedt slik at de kan sjekke om hvorvidt de har gjort rett. Et tips kan være å ha en tavle med lapper med samme nummer som oppgavene klistret fast. Da kan de snu lappen for å sjekke om svaret de er kommet frem til er riktig. De snur da lappen, og de neste gruppene vil ikke svarene før de selv har løst en eller flere oppgaver, og sjekker.Fasiten viser i de fleste tilfeller bare svaret med få unntak. Dette er fordi det er mange veier for elevene å komme frem til riktig svar på de fleste oppgavene. Det ligger også vedlagt en kryssliste som gjør det lett for elevene å holde oversikt over hvilke «Stjerneproblemer» de har løst. Denne kan også limes inn i boka til elevene, eller du som lærer kan ha denne for å sjekke at elevene får gjort alle i løpet av perioden eller skoleåret.Det er bevisst i denne veiledningen ikke tatt med tips til fremgangsmåter eller strategier for hvordan problemene kan løses. Det er fordi ulike verk, og ulike strategier brukes ved den enkelte skole. Derfor blir det opp til læreren og dens pedagogikk å legge opp til ulike fremgangsmåter og strategier hos elevene.

Total Pages
108 pages
Answer Key
Included
Teaching Duration
1 Year
Report Copyright Infringement
  • Comments & Ratings
  • Product Q & A
Loading...
$18.00
Digital Download
List Price:
$25.00
You Save:
$7.00
Add one to cart

Advertisement

Advertisement

$18.00
Digital Download
List Price:
$25.00
You Save:
$7.00
Add one to cart
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up