Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology

Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Grade Levels
3rd, 4th, 5th, 6th
Resource Types
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
1.69 MB   |   18 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Bíonn sé deacair gramadach na Gaeilge a mhúineadh uaireanta nuair nach dtuigeann na daltaí an téarmaíocht a bhaineann leis. Seo seit álainn póstaeir le crochadh sa seomra ranga ionas nach ndéanann siad dearmaid céard atá ar siúl. Cabhríonn siad go mór leo le linn an cheachta ghramadaí. Tá siad seo oiriúnach do na hardranganna don chuid is mó - Rang 3 - 6. Tá póstaeir ann a chlúdaíonn an téarmaíocht seo a leanas :

Ainmfhocal / Briathar / Aidíocht / Uimhir uatha / Uimhir iolra / Consain / Gutaí / Caol / Leathan / Aimsir Chaite - Láithreach - Fháistineach / Modh Coinníollach / An chéad réimniú / An dara réimniú / Inscne.

It can be difficult to teach Irish grammar sometimes when the students don't understand the relevant terminology. This is a lovely set of posters to hang in the classroom to remind them of what they're learning about. They really help during grammar lessons. They're suitable mostly for the senior classrooms - 3rd to 6rh class. There are posters to cover the following terminolgy (all in Irish without the English on them) :

Nounl / Verb /Adjective / Singular / Plural / Consonants / Vowels / Slender / Broad / Past - Present - Future Tense / Conditional Tense / The first conjugation / The second conjugation / Gender.
Total Pages
18
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
3.9
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
6 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$3.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (180 Followers)
$3.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up