Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology

Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Grade Levels
Resource Type
Product Rating
4.0
8 Ratings
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

1 MB|18 pages
Share
Product Description
Bíonn sé deacair gramadach na Gaeilge a mhúineadh uaireanta nuair nach dtuigeann na daltaí an téarmaíocht a bhaineann leis. Seo seit álainn póstaeir le crochadh sa seomra ranga ionas nach ndéanann siad dearmaid céard atá ar siúl. Cabhríonn siad go mór leo le linn an cheachta ghramadaí. Tá siad seo oiriúnach do na hardranganna don chuid is mó - Rang 3 - 6. Tá póstaeir ann a chlúdaíonn an téarmaíocht seo a leanas :

Ainmfhocal / Briathar / Aidiacht / Uimhir uatha / Uimhir iolra / Consain / Gutaí / Caol / Leathan / Aimsir Chaite - Láithreach - Fháistineach / Modh Coinníollach / An chéad réimniú / An dara réimniú / Inscne.

It can be difficult to teach Irish grammar sometimes when the students don't understand the relevant terminology. This is a lovely set of posters to hang in the classroom to remind them of what they're learning about. They really help during grammar lessons. They're suitable mostly for the senior classrooms - 3rd to 6rh class. There are posters to cover the following terminolgy (all in Irish without the English on them) :

Noun / Verb /Adjective / Singular / Plural / Consonants / Vowels / Slender / Broad / Past - Present - Future Tense / Conditional Tense / The first conjugation / The second conjugation / Gender.
Total Pages
18 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$3.50
Digital Download
avatar

Realta Ranga

255 Followers
Follow
More products from Realta Ranga
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up