Treningbanken - 100 ting å undre seg over

Treningbanken - 100 ting å undre seg over
Grade Levels
Product Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

50 MB|76 pages
Share
Product Description
Oppgavene er laget for å initiere og skape læringsdialog som alle elevene sammen med læringspartner kan delta i, hvor det ikke finnes rette eller gale svar, men hvor kreativiteten og fantasien skal slippes løs. Oppgavene kan brukes som et avbrekk, men egner seg svært godt i begynneropplæringa for lesing og skriving på småskoletrinnet. Funnene som gjøres under oppsummering av oppgaven fra enkelte eller alle læringspar kan danne grunnlag for mange diskusjoner rundt det som er timens, ukas eller periodens mål hvor ordene og settingen brukes videre. Forskning viser at det å ta utgangspunkt i elevenes egne interesseområder og utsagn gir en undervisnings elevene lettere husker og knytter læring til.

Oppgavene kan etter arbeidet med læringsdialog også brukes til kreative skriveoppgaver hvor elevene limer inn oppgaven i boka og skriver ut i fra diskusjonen de i læringsparet eller klassen har hatt. Læreren kan også her styre undervisningen gjennom å bruke skriverammer eller modellerende setninger for å skape fellesprodukter som likevel blir veldig individuelle.

Hva er TRENINGSBANKEN?
TRENINGSBANKEN er en serie hefter som tar for seg viktige elementer og emner i begynneropplæringa i lesing og skriving på småtrinnet. Felles for alle oppgavene og læringsaktivitetene er at de krever få eller ingen forberedelser før de kan tas i bruk i klasserommet. TRENINGSBANKEN er laget for bruk i stasjonsundervisninga, men kan like godt brukes i den ordinære klasseromsundervisninga.
Total Pages
76 pages
Answer Key
Does not apply
Teaching Duration
1 Year
Report this Resource
Loading...
$12.00
Digital Download
More products from The Norwegian Teacher
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
$12.00
Digital Download
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up