Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Treningsbanken - Åpne oppstartsaktiviteter I - bokstavene I

Treningsbanken - Åpne oppstartsaktiviteter I - bokstavene I
Treningsbanken - Åpne oppstartsaktiviteter I - bokstavene I
Treningsbanken - Åpne oppstartsaktiviteter I - bokstavene I
Treningsbanken - Åpne oppstartsaktiviteter I - bokstavene I
Product Description
Disse åpne oppgavene er beregnet for å fremme læringsdialog enten individuelt, men helst med skiftende eller faste læringspartnere i klasserommet. Aktivitetene egner seg godt som oppstartsaktivitet på timene i bokstavopplæringa, eller i den videre lese- og skriveopplæringa på småskoletrinnet. De kan også brukes som et morsomt avbrudd i undervisninga for å skape engasjement og undring. Elevene kan svare og diskutere muntlig, men også bruke ark eller små whiteboardtavler for å skrive og tegne svarene sine. Du som lærer avgjør om alle par eller elever skal få svare hver gang, eller om dette går på rundgang og i et system som passer deg bedre. De åpne oppgavene som elevene inviteres inn til her, er også oppgaver som egner seg som rene skriveaktiviteter enten i forbindelse med større elever fra 2. klasse og oppover, eller som oppgaver i hjemmelekse og hvor alle elever har forutsetning for å kunne lykkes. Målet er at de åpne oppgavene skal gi et bedre læringsmiljø faglig og sosialt, hvor alle elever i fellesskap føler mestring over å kunne komme frem til ulike svar - og hvor det ikke finnes noen fasit.

I pakken finner du 24 ulike oppgaver som dekker de sentrale bokstavene i alfabetet. Flere vil komme utover 2016 og 2017. Filen kan brukes på prosjektor eller du kan skrive ut oppgavene i formatet du ønsker. Oppgavene finnes kun i fargeversjoner.

TRENINGSBANKEN er en serie hefter som tar for seg viktige elementer og emner i begynneropplæringa i lesing og skriving på småtrinnet. Felles for alle oppgavene og læringsaktivitetene er at de krever få eller ingen forberedelser før de kan tas i bruk i klasserommet. TRENINGSBANKEN er laget for bruk i stasjonsundervisninga, men kan like godt brukes i den ordinære klasseromsundervisninga.
Total Pages
28 pages
Answer Key
Does not apply
Teaching Duration
1 Semester
Report this Resource
  • Comments & Ratings
  • Product Q & A
Loading...
$4.80
Digital Download
List Price:
$6.00
You Save:
$1.20
$4.80
Digital Download
List Price:
$6.00
You Save:
$1.20
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up