Treningsbanken- Åpne oppstartsaktiviteter III - åpne

Treningsbanken- Åpne oppstartsaktiviteter III - åpne
Grade Levels
Product Rating
4.0
8 ratings
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

6 MB|28 pages
Share
Product Description
Disse åpne oppgavene er beregnet for å fremme læringsdialog enten individuelt, men helst med skiftende eller faste læringspartnere i klasserommet. Aktivitetene egner seg godt som oppstartsaktivitet på timene, til presentasjoner, for å samtale om og begrunne, eller i den videre lese- og skriveopplæringa på småskoletrinnet. De kan også brukes som et morsomt avbrudd i undervisninga for å skape engasjement og undring. Elevene kan svare og diskutere muntlig, men også bruke ark eller små whiteboardtavler for å skrive og tegne svarene sine. Du som lærer avgjør om alle par eller elever skal få svare hver gang, eller om dette går på rundgang og i et system som passer deg bedre. De åpne oppgavene som elevene inviteres inn til her, er også oppgaver som egner seg som rene skriveaktiviteter enten i forbindelse med større elever fra 2. klasse og oppover, eller som oppgaver i hjemmelekse og hvor alle elever har forutsetning for å kunne lykkes. Målet er at de åpne oppgavene skal gi et bedre læringsmiljø faglig og sosialt, hvor alle elever i fellesskap føler mestring over å kunne komme frem til ulike svar - og hvor det ikke finnes noen fasit.

I pakke 3 finner du 24 ulike oppgaver som er helt åpne og kan brukes på ulikt vis. Følg bloggen min på www.annerledes.org for tips og ledelse av slike undervisningsøkter. Flere sett vil komme utover 2016 og 2017. Filen kan brukes på prosjektor eller du kan skrive ut oppgavene i formatet du ønsker. Oppgavene finnes kun i fargeversjoner.

TRENINGSBANKEN er en serie hefter som tar for seg viktige elementer og emner i begynneropplæringa i lesing og skriving på småtrinnet. Felles for alle oppgavene og læringsaktivitetene er at de krever få eller ingen forberedelser før de kan tas i bruk i klasserommet. TRENINGSBANKEN er laget for bruk i stasjonsundervisninga, men kan like godt brukes i den ordinære klasseromsundervisninga.
Total Pages
28 pages
Answer Key
Does not apply
Teaching Duration
1 month
Report this Resource
Loading...
$6.00
Digital Download
More products from The Norwegian Teacher
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
Product Thumbnail
$0.00
$6.00
Digital Download
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up