Treningsbanken - NG/NK-lyd

Treningsbanken - NG/NK-lyd
Subjects
Grade Levels
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
17.74 MB   |   53 pages

PRODUCT DESCRIPTION

I Treningsbanken - NG/NK-lyd får du det du trenger for å arbeide med lydene på en lærerik, annerledes og motiverende måte.

I pakken finner du:
56 ordkort / lesespillkort til NG/NK-lyd
Kast, les og skriv ord i ulike varianter
4 miniglimt
Les, tegn & farg
Enkle setninger
Setningslek
og mye mer!

TRENINGSBANKEN er en serie hefter som tar for seg viktige elementer og emner i begynneropplæringa i lesing og skriving på småtrinnet. Felles for alle oppgavene og læringsaktivitetene er at de krever få eller ingen forberedelser før de kan tas i bruk i klasserommet. TRENINGSBANKEN er laget for bruk i stasjonsundervisninga, men kan like godt brukes i den ordinære klasseromsundervisninga. Les mer om Treningsbanken på www.annerledes.org hos Begynneropplæring med Runar.
Total Pages
53
Answer Key
Included
Teaching Duration
2 Weeks

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
4 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,079 Followers)
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Treningsbanken - NG/NK-lyd