Teachers Pay Teachers

Treningsbanken - Ordlistespillet A

Treningsbanken - Ordlistespillet A
Subjects
Grade Levels
1st, 2nd, 3rd, 4th
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
5.05 MB   |   32 pages

PRODUCT DESCRIPTION

I Treningsbanken - Ordlistespillet A er de tidligere utgavene av Ordlistespillet samlet til det beste for de minste elevene på småskoletrinnet. Her er oppgavene i større grad selvinstruerende og på et nivå som gjør at elevene får fornuftig trening med mening - men på et nivå som passer dem enda bedre.

TRENINGSBANKEN er en serie hefter som tar for seg viktige elementer og emner i begynneropplæringa i lesing og skriving på småtrinnet. Felles for alle oppgavene og læringsaktivitetene er at de krever få eller ingen forberedelser før de kan tas i bruk i klasserommet. TRENINGSBANKEN er laget for bruk i stasjonsundervisninga, men kan like godt brukes i den ordinære klasseromsundervisninga.

Les mer om Treningsbanken hos Begynneropplæring med Runar på www.annerledes.org.
Total Pages
32
Answer Key
Included
Teaching Duration
1 Semester

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
4 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,102 Followers)
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Treningsbanken - Ordlistespillet A