Treningsbanken - Sammensatte ord

Treningsbanken - Sammensatte ord
Subjects
Grade Levels
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th
Product Rating
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
13.63 MB   |   52 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Treningsbanken - Sammensatte ord er en bank av arbeidsoppgaver og spill som du kan bruke sammen med elevene dine i 1-4 klasse og oppover. Oppgavene er av en slik art at få eller ingen forberedelser trengs på forhånd annet enn at du skriver ut oppgavene som er i et hendig A5-format for å spare kopi- og trykkeutgifter.

Les mer på Begynneropplæring med Runar - www.annerledes.org om Treningsbanken - Sammensatte ord og andre hefter i serien med Treningsbanken.
Total Pages
52
Answer Key
Included
Teaching Duration
2 Weeks

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
17 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,140 Followers)
$8.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Treningsbanken - Sammensatte ord
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up