Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)

Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Grade Levels
Product Rating
4.0
6 Ratings
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

3 MB|25 pages
Share
Product Description
Seo 20 turgnamh eolaíochta, dhá cheann in aghaidh na míosa scoile.
Tá siad briste síos de réir snáithe an churaclam agus tá teimpléad ann gur féidir leis na páistí a úsáid chun tuairisciú a dhéanamh ar na turgnaimh éagsúla.
Chomh maith le sin, tá siad roghnaithe toisc simplíocht. Níl aon ceann acu casta agus níl mórán fearais de dhíth chun iad a dhéanamh. Níl aon rud speisialta nó costasach de dhíth.
D’fhéadfá iad seo ar fad a dhéanamh tú féin ag barr ranga ach phioc mé na turgnaimh áirithe seo toisc go mbeadh sé éasca go leor na páistí iad féin a chur i mbun oibre.
Tá súil agam go mbainfidh tú, agus do scoláirí, úsáid agus sult as seo agus go gcabhródh sé leat ó thaobh pleanála de chomh maith.

*Nóta : Tá an acmhainn seo ar fad trí mheán na Gaeilge agus tá sé oiriúnach do dhaltaí Rang 3 - 6.

Here are 20 science experiments - two for each month of the school year.
They are broken down as per the strands of the curaclam and there is a template include which the children can use to record their experiments and results.
The experiments have been chosen with simplicity in mind. None of the experiments are complex, nor do they require any special or expensive equipment.
These experiments could be teacher-led and observed by the children. They have also been chosen specifically because they could easily done by individual students or small groups.
I hope that this will help with planning.

*Note : This resource is completely in Irish and would be suitable for 3rd - 6th Class.

Total Pages
25 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
1 Year
Report this Resource
Loading...
$5.50
Digital Download
Realta Ranga

Realta Ranga

299 Followers
Follow
More products from Realta Ranga
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up